Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2310Zveme Vás na diskusní seminář na téma Quo vadis Česká inspekce životního prostředí? 

aneb Jaké jsou cesty obnovení důvěryhodnosti ČIŽP?

v úterý 3. října 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

V odborných kruzích i na veřejnosti panují nejasnosti ohledně směřování inspekce v jednotlivých oblastech působení a o změnách kompetencí ČIŽP.  Taktéž není jasné budoucí organizační uspořádání inspekce a změny v počtu inspektorů. Proto jsme pozvali zodpovědné pracovníky MŽP a ČIŽP k objasnění jejich současných i budoucích kroků. Pozvali jsme i pamětníky, kteří ČIŽP zakládali. Následně pak proběhne diskuse s dalšími pozvanými odborníky, jak si oni představují rozvoj ČIŽP a její úlohu při prosazování práva životního prostředí v České republice. Samozřejmě budou možné i dotazy a vyjádření k problematice ČIŽP z auditoria, anebo dálkově elektronickým připojením.

V panelu vystoupí:

  • Zástupce MŽP – bude ještě ministrem určen,
  • Ing. Petr Bejček – ředitel České inspekce životního prostředí,
  • RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. – poradce prezidenta a ministra životního prostředí, dříve ministr, náměstek ministra a zástupce ředitele ČIŽP,
  • Svatomír Mlčoch – advokát, dříve náměstek ministra životního prostředí a člen Legislativní rady vlády ČR,
  • arch. Martin Říha – člen STUŽe, dříve náměstek ministra životního prostředí,
  • Eva Tylová, zastupitelka hl. m. Prahy, dříve ředitelka ČIŽP a náměstkyně ministra životního prostředí,
  • RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. – právní specialistka na veřejnou správu a životní prostředí, dříve vedoucí právního odboru ředitelství ČIŽP a členka rozkladové komise MŽP,
  • Jana Moravcová – ředitelka Beleco, z.s., dříve ředitelka OI ČIŽP v Ústí n.L.

 

K semináři je možné připojení na platformě Zoom na odkazu http://stuz2310.jdem.cz/

 

Besedu bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

 

                                                              Vstup volný

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License