Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2302Zveme Vás na hybridní diskusní seminář na téma Hluk – čeho je moc, toho je příliš aneb: Jak se mohu jako občan bránit? 

v úterý 7. února 2023 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

K besedě je možné se připojit on-line přes Zoom na adrese http://stuz2302.jdem.cz/, případně sledovat stream na adrese: http://stuz2302yt.jdem.cz/.

Hluk v životním prostředí je v Evropě hlavním zdravotním problémem. Je způsoben různými zdroji, včetně silniční, železniční a letištní dopravy, průmyslu a stavebnictví. Hluk v životním prostředí lze podstatně snížit zavedením nákladově efektivních opatření.

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) je hluk v životním prostředí druhou největší příčinou zdravotních problémů hned po znečištění ovzduší (jemné prachové částice v ovzduší). Dlouhodobé vystavení hluku může vést k závažným onemocněním, včetně


• kardiovaskulárních onemocnění,
• snížení kognitivních schopností u dětí,
• silné obtěžování, které je formou stresu,
• poruchy spánku,
• tinitus v uších.

Účinky expozice hluku jsou nákladné i pro naše hospodářství, protože vedou k nižší produktivitě práce, zatěžují systémy zdravotní péče a snižují hodnotu nemovitostí. Dle odborných odhadů je na území EU
• 12 000 předčasných úmrtí způsobených dlouhodobou expozicí hluku v prostředí,
• 22 milionů lidí trpí chronickým vysokým obtěžováním hlukem,
• 12 500 školáků trpí ve škole poruchami učení způsobenými hlukem z letadel

V rámci akčního plánu pro nulové znečištění si stanovila EU cíl snížit do roku 2050 systematické zatížení obyvatel hlukem z dopravy o 30 %.

Problematiku hluku proberou na našem semináři panelisté:

  • Ondřej Fries – Ministerstva zdravotnictví ČR,
  • Dana Potužníková – Národní referenční laboratoř pro komunální hluk,
  • Václav Prais – právník Frank Bold – výjimka pro elektrárnu Chvaletice,
  • Adéla Šípová – senátorka – návrh senátní novely na zapojení obcí do řízení o udělení výjimky,
  • Miroslav Šuta – Centrum pro otázky zdraví a životního prostředí,
  • Eva Tylová – zastupitelka hl. m. Prahy a MČ Prahy 12 – komunální zkušenosti s obtěžováním občanů hlukem,
  • Renata Voláková – bývalá zastupitelka Jesenice – případ Jesenice a hluk z D0.

 

Moderovat besedu bude Jiří Dlouhý, předseda STUŽ.

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License