Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Seminář 2301Zveme Vás na diskusní seminář na téma Konference OSN o biodiverzitě COP 15 aneb: Podaří se zpomalit/ zastavit úbytek biodiverzity?

v úterý 3. ledna 2023 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Ve dnech 7.–19. prosince 2022 se v kanadském Montrealu uskutečnila 15. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15), 2. část. Na ní se sešli zástupci vlád a institucí z celého světa, akademické i občanské sféry, aby se dohodli na novém souboru cílů, k nimž budou směřovat celosvětová opatření do roku 2030 k zastavení a zvrácení úbytku biodiverzity.

Konference měla řešit následující zásadní body:

 • Přijetí spravedlivého a komplexního globálního rámce pro biologickou rozmanitost, kterému budou odpovídat zdroje potřebné k jeho realizaci.
 • Jasné cíle pro řešení nadměrného využívání, znečištění, fragmentace a neudržitelných zemědělských postupů.
 • Plán, který zajistí práva původních obyvatel a uzná jejich přínos jako správců přírody.
 • Financování biologické rozmanitosti a sladění finančních toků s přírodou s cílem nasměrovat finance k udržitelným investicím a odklonit je od investic škodlivých pro životní prostředí.

O tom, jak se hlavní záměry podařilo či nepodařilo konferencí naplnit nás budou informovat:

 • Mgr. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze,
 • Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., pověřenec vlády pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a poradce ministra životního prostředí,
 • Mgr. Eva Volfová, náměstkyně člena vlády, MŽP,
 • Mgr. Jiří Mach, MPA, vedoucí oddělení mezinárodních úmluv a zástupce ředitele odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP, focal point CBD za ČR,
 • RNDr. Jan Plesník, CSc., vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce AOPK, f.p. SBSTTA za ČR,
 • Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí UK,
 • PhDr. Ivan Rynda, katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK.

 

K semináři je možné připojení na platformě Zoom http://stuz2301.jdem.cz/
a streamována na http://stuz2301yt.jdem.cz/.

 

Besedu bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ  

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License