Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Beseda202209Zveme Vás na diskusní seminář na téma 

Cíle udržitelného rozvoje v kontextu regionální politiky a praxe

- aneb: závěrečné představení výsledků projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni
v úterý 6. září 2022 od 16:00 do 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál č. 417


Naplňování Cílů udržitelného rozvoje není jen záležitostí (mezinárodních, národních) politik a opatření – jsou to právě aktéři na lokální a regionální úrovni, kdo do značné míry ovlivňuje úspěch těchto strategií. Mají totiž důležité (v místním kontextu zakotvené) znalosti a zkušenosti, umí maximálně využít potenciál svého území. Současně se tito aktéři vyznačují různorodými zájmy a pohledy na problematiku rozvoje, což s sebou přináší četné rozvojové výzvy, například nutnost nejen participovat na rozhodování, dohodnout se na společných řešeních, ale také být aktivní v praxi a přehodnotit dosavadní přístup k rozvoji. Díky těmto (konkrétním, situovaným) příležitostem ke spolupráci i možným střetům otevírá koncept udržitelného rozvoje příležitosti pro inovativní projekty či aktivity v daném místě.

Jak s tímto místním potenciálem zacházet v politikách i praxi, bylo předmětem tříletého projektu aplikovaného výzkumu – v jeho rámci vznikla mj. Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu. Ukazuje zásadní roli, kterou regionální centra a jejich venkovské zázemí hrají v procesech udržitelnosti. Klíčovým faktorem úspěchu je zapojení místních aktérů do rozvojových procesů; a právě na místní úrovni pro to existují nástroje vycházející z metody LEADER, kterou používají Místní akční skupiny. Cílem semináře je diskutovat o přístupech k udržitelnosti ze strany státní správy („top-down“) a srovnat je s možnostmi, které mají místní aktéři v rámci svých iniciativ („bottom-up“). 
V panelu vystoupí:
• RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. – Centrum pro otázky životního prostředí UK (vedoucí projektu),
• Doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D – Jihočeská univerzita, Katedra regionálního managementu a práva EF,
• Ing. Jiří Krist – místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin, 
• Mgr. Jan Mareš, Ph.D. – vedoucí oddělení udržitelného rozvoje MŽP ČR, 
• Ing. Petr Švec – ředitel NSZM ČR; Národní koordinátor Projektu Zdravé město, 
• Ing. Beáta Hanousková – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Spolupořádají STUŽ, COŽP UK, RCE Česko, JČU, NS MAS a NSZM

K semináři je možné připojení na platformě Zoom na odkazu: http://beseda202209.jdem.cz/  nebo sledováním streamu na YouTube na odkazu: http://beseda202209youtube.jdem.cz/ 

Vstup volný

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License