Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Beseda STUŽ2205

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Krajina a voda

aneb: Jaké jsou plány v hospodaření s vodou v krajině?

v úterý 3. května 2022 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418

Naše krajina je určována vodními poměry, a naopak vodní poměry závisí na obhospodařování naší převážně kulturní krajiny, Na nápravu stavu české krajiny mají jít dík Zelené dohodě pro Evropu prostřednictvím evropských fondů velké prostředky, další prostředky by měly jít z národních programů. Půjdou na opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině, na opatření, která přispívají k zdravému stavu krajiny? Jaká nejdůležitější opatření je třeba učinit k nápravě stavu naší krajiny a jejího vodního režimu?
K těmto otázkám jsme zaměřili tento diskusní seminář, kde si vyslechneme panelisty a budeme mít možnost s nimi diskutovat.
V panelu vystoupí:

o Prof. Ing. Josef Fanta, CSc. – Platforma pro krajinu a STUŽ
o Ing. Linda Stuchlíková – ředitelka odboru adaptace na klimatickou změnu Ministerstva životního prostředí (MŽP)
o Ing. Jan Matějka – ředitel odboru ochrany přírody Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
o Ing. Tomáš Just – vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu Regionálního pracoviště pro Střední Čechy Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK)
PhDr. Ing. Michal Nekvasil, PhD. – DG CLIMA (Generální ředitelství pro oblast klimatu Evropské komise) / Předsednictví ČR v Radě EU / Model Živá Krajina

K semináři je možné připojení na platformě Zoom na odkazu http://stuz2205.jdem.cz/

nebo sledováním streamu na YouTube na odkazu: http://stuz2205youtube.jdem.cz/

Besedu bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Vstup volný

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License