Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stuž 2204Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Cirkulární ekonomika
aneb
Jakým způsobem přejít k udržitelné společnosti

který se bude konat v úterý 5. dubna 2022 od 16 do 18 hodin.
v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze, sál 418

Seminář bude hybridní, bude tedy možné se ho zúčastnit také on-line (info k připojení níže).

Cirkulární ekonomika je důležitým prvkem přechodu k udržitelné společnosti – čím dál více se ukazuje, že lidstvo musí rychle skončit s plýtváním surovinami, materiály i energiemi.
Materiály jako dřevo, stavební hmoty, plasty, ale i potraviny musíme vnímat jako bohatství, s nímž je nutné dobře hospodařit. To platí jak pro průmysl, tak pro města, regiony či jednot-livce. Koncept cirkulární ekonomiky, jenž klade důraz na minimalizaci plýtvání a prodlou-žení životnosti výrobků, nabízí podle nás jedinou udržitelnou cestu pro českou ekonomiku.
Jaká je současná situace v České republice, co je připravováno v rámci Evropské unie a jaký vliv bude mít i současná situace ruské agrese na Ukrajině, o tom všem budou diskutovat naši panelisté:

ing. Zuzana Drhová, Ph.D. – Pražský inovační institut, zástupkyně ředitele
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. – Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru odpa-dů
PhDr. Dagmar Milerová Prášková – Institut cirkulární ekonomiky INCIEN
Zuzana Kuberová – Česká federace Reuse.cz

Moderuje
RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. – STUŽ

Online připojení:
Pomocí platformy Zoom: http://stuz2204.jdem.cz/
Stream v rámci YouTube: http://stuz2204youtube.jdem.cz/

 

Vstup zdarma

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License