Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

TurowmZveme Vás na diskusní webinář na téma Kauza Turów aneb Přeshraniční problémy životního prostředí

v úterý 1. února 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o růz-ných aspektech přeshraničních problémů životního prostředí se zaměřením na aktuální pro-blém rozvoje hnědouhelného dolu Turów.
První předseda společnosti pro trvale udržitelný život ing. Vavroušek prosazoval mezi dal-šími zásadami, že problematiku životního prostředí je nutno řešit ne podle hranic jednotli-vých států, ale na úrovni regionů, povodí, celé Evropy a to byla také hlavní myšlenka se kte-rou inicioval první setkání evropských ministrů životního prostředí v Dobříši v červnu 1991.
Ukazuje se, že ani po 30 letech se nedaří tyto myšlenky naplňovat a stále se uplatňují parci-ální zájmy a environmentální hrozby nejsou řešeny společně. Ukázkou takového problému je určitě případ hnědouhelného velkodolu v těsné blízkosti českých a německých hranic. V našem webináři se nad tímto problémem zamyslí naši panelisté (abecedně).

Jiří Krist, Národní síť místních akčních skupin,
Anna Kšírová, Rodiče za klima Liberec, Lékaři za klima,
Milan Starec, iniciativa Společně pro vodu,
Radim Šrám, komise pro životní prostředí AV ČR,
• Václav Žídek, člen rady Libereckého kraje, odpovědný za rezort životního prostředí a zemědělství

 Moderuje: Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

K webináři se připojíte:
Prostřednictvím platformy Zoom na odkazu http://stuz2202.jdem.cz/
Nebo sledováním streamu na YouTube na odkazu: http://stuz2202youtube.jdem.cz/

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License