Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Beseda Listopad 21Zveme Vás na diskusní seminář spolupořádaný STUŽ, Národní síť Místních akčních skupin a RCE Česko na téma
Zelená dohoda pro Evropu – ve světle současných problémů energetiky
v úterý 2. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál 418
Seminář proběhne v kombinované formě – bude možné se zúčastnit jak fyzicky, tak také on-line. Účastníci se mohou připojit buď přes aplikaci Zoom (http://stuz2111.jdem.cz/), nebo bude možné sledovat stream na YouTube (https://youtu.be/2T7kPG12rw0).

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenci-ální hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla Zelená dohoda pro Evropu, která má Unii trans-formovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, která účinně využívá zdroje a kde:
• se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů,
• křivka hospodářského růstu bude oddělena od míry využívání zdrojů,
• nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.

Zelená dohoda pro Evropu vzbuzuje obrovské emoce, mnozí ji odmítají jako utopický a se-bezničující plán. Tímto směrem se ale chtějí vydat nebo se již vydaly prakticky všechny velké ekonomiky světa. Jde mimo jiné o to, nenechat se ovládat či dokonce vydírat těmi, kdo kontro-lují zásoby ropy a zemního plynu.

V jakém stavu je nyní schvalování jednotlivých částí Zelené dohody, co to znamená pro Čes-kou republiku, jaká jsou očekávání, zvláště v oblasti energetiky a jak Zelená dohoda pro Evro-pu souvisí s aktuálním chaosem na našem energetickém trhu?

O tom všem budou diskutovat naši panelisté:

ing. Jiří Dlouhý – předseda STUŽ, člen řídícího výboru EEB,
PhDr. Jana Hybášková – MZ ČR, bývalá europoslankyně a velvyslankyně EU,
Ing. Jiří Krist – předseda Národní sítě Místních akčních skupin,
Ing. Vladimír Kubeček – Centrum pro otázky životního prostředí UK, bývalý expert IEA,
• zástupce ČEZ – v jednání

Diskusí bude provázet RNDr. Jana Dlouhá, PhD. – COŽP UK a RCE Česko

 

Beseda je určena jak pro členy Místních akčních skupin a STUŽ, tak i pro širokou veřejnost.

Účast je zdarma

Beseda je podpořena v rámci projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (TL02000012)

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License