Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Milovice - building construction

Epidemie koronaviru bohužel přispěla i k tomu, že se pro veřejnost důležité zákony projednávají opět o prázdninách, aby do nich dotčené správní orgány ani veřejnost moc nezasahovaly. Ministryně pro místní rozvoj Dostálová finišuje s přípravou nového stavebního zákona. K původnímu návrhu, připravenému právníky najatými Hospodářskou komorou ČR, se snesla tsunami kritiky v podobě přes 5 tisíc připomínek. „Řešil“ totiž zadání premiéra zkrátit dobu přípravy staveb namísto elektronizací projednání územních plánů a stavebních záměrů, organizované stavebním úřadem namísto běhání investora, důrazu na dodržování lhůt pro vyjádření, kvalifikovanosti úředníků nebojících se rozhodnout bez alibismu hledání podpory u politiků a „znalců“  na úkor ochrany soukromého vlastnictví, pravomocí krajů i obcí, důležitých veřejných zájmů chráněných jinými zákony a správními orgány, i na úkor účasti veřejnosti na řízení a rozhodování dle Aarhuské úmluvy. Tím by vrátil stavební právo nejen před platnost stávajícího stavebního zákona, ale i zákona č. 50 z roku 1976 (!). To samozřejmě nemohlo projít. Kompromis, dosažený jednáním MMR hlavně se Svazem měst a obcí situaci ale nezlepšil, naopak situaci ještě zkomplikoval. Výsledný návrh nevyhovuje nikomu, nebude plnit zadání přípravu zkrátit, zvýší nepřehlednost a administrativní náročnost řízení.

Některé fauly, které musely být vypuštěny z návrhu nového stavebního zákona, se teď ale v tichosti dostaly do návrhu zákona o liniových stavbách. Ten byl nedávno schválen většinou senátorů, ačkoliv senátorky JUDr. Wagnerová a RNDr. Seitlová upozorňovaly, že i tento zákon nechrání dostatečně vlastníky pozemků zabraných nebo dotčených stavbou, a omezuje práva dotčených obcí a krajů i dalších orgánů státní správy, chránících jiné veřejné zájmy.

Ještě je čas zabránit schválení obou zákonů v předložených podobách a hledat a najít skutečné příčiny zpožďování přípravy staveb, včetně těch liniových, namísto zástupného napadání ochrany jiných důležitých veřejných zájmů dotčenými správními orgány, občanskými sdruženími i veřejností. Jen je potřeba probrat se z prázdninové letargie rekreujícího se občanstva, úředníků i politiků a nedopustit toto porušení mnohého z toho, co jsme si vydobyli po Listopadu 1989.

V Hradci Králové 17. července 2020

 

Komentáře   

0 #1 Radka B 2020-08-24 17:33
Připomínám, že nejen Svaz měst a obcí ale i Česká komora autorizovaných inženýrů a tachniků (CKAIT) zaslala několik tisíc připomínek k návrhu nového stavebnívěcných a konkrétníchho zákoa. Dále musím připomenout, že téměř všechny odborně zpracované připomínky členů CKAIT byly opomenuty. Protože stavaři mají ke Stavebnímu zákonu nejblíže a průběžně se potýkají s jeho nedostatky, představovali si, že budou důležitými účastníky diskusí. Nestalo se tak. Navrhujeme diskusi o reformě stávajících státních a obecních institucí, které se zabývají správou veřejných prostranství a komunikací. Zákony hájící veřejný zájem existují a měnit jejich znění není v současnosti třeba.
Citovat

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License