Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Milovice - building construction

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Nový stavební zákon – moderní právní předpis, nebo katastrofa pro přírodu a památky?

 v úterý 3. prosince 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

Podle autorů je novela zákona z hlediska ochrany veřejných hodnot, jako je příroda, ale i veřejný prostor, prostupnost krajiny, kvalita architektury, podpora pěších a cyklistů, zadržování vody v krajině apod. velký přínos oproti dnešnímu, velmi technicistnímu a přeformalizovanému zákonu. Přesun orgánů ochrany přírody ze samospráv na státní stavební úřad také nemůže být na škodu. Specializované orgány typu CHKO či AOPK zůstanou. A účast veřejnosti, která vypadla od 1.1.2018 z územního řízení, se novelou vrací.

Podle oponentů návrh „jednostranně posiluje pozici investorů na úkor práv vlastníků dotčených i sousedních nemovitostí a územních samospráv, jakož i na úkor ochrany dotčených veřejných zájmů“. Kriticky se o zákonu vyjádřila také Bezpečnostní informační služba, podle níž nově navrhované procesy stavebního řízení přinášejí „korupční riziko“.

O tom všem bude beseda, kde si vyslechneme panelisty a budeme s nimi diskutovat.

V panelu vystoupí

  • Milan Damohorský – vedoucí katedry práva životního prostředí, PrF UK,
  • Petra Kolínská – kampaň Účast veřejnosti, asociace Zelený kruh,
  • František Korbel – advokát, spoluator novely,
  • Jaromír Kosejk – ředitel Odboru obecné ochrany přírody a krajiny, Agentura ochrany příropdy a krajiny ČR
  • Eva Tylová – místostarostka městské části Praha 12,
  • Martin Zídek – ředitel Památkové inspekce,
  • zástupce MMR (tbc)

Moderuje: Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

Vstup volný

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License