Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanice Skalna, Regioshark

Počet cestujících vlaky v posledních letech roste, což velmi oceňujeme, ať už za ním stojí systém slev na jízdném, nové komfortnější vlaky, velmi dobrý on-line systém prodeje jízdenek Českých drah a také konkurence dalších provozovatelů vlaků. Dle našeho názoru by ale nárůst počtu cestujících, který je velmi pozitivním trendem v rámci snižování emisí skleníkových plynů, mohl být výrazně vyšší, kdyby byla zavedena efektivní logistická opatření.

V případě železnice považujeme za velmi nešťastnou v podstatě plnou regionalizaci veřejné dopravy, ke které došlo v roce 2005. Železnice mají síťový charakter a dnešní situace, kdy spoje končí na hranicích krajů a nenavazují na další spoje, velmi znesnadňují cestování především na hranicích krajů – existuje dokonce mnoho případů, kdy cesty z jednoho místa určitého kraje do druhého místa ve stejném kraji nejdou rozumně realizovat po železnici, protože ta vede přes jiný kraj.

Současná situace, spojená se snahou některých krajů neuznávat celostátní tarify Českých drah, je přesně projevem nevhodné koncepce regionální organizace železnic, a pokud by byla uvedena do praxe, měla by nepříznivé důsledky počet cestujících na železnici. Znemožnilo by to pohodlné cestování především “náhodným” cestujícím, kteří mají zájem použít dráhu místo osobního auta či autobusu a kteří tvoří nemalou část přepravovaných osob.

Železniční doprava je nejekologičtějším způsobem dopravy v naší zemi a všechny jiné způsoby přepravy již narážejí na strop své únosnosti – ať již z hlediska exhalací, emisí CO2, nezbytné infrastruktury, nebo již i pohodlí cestujících souvisejícího s překročením těchto kapacit. Je tedy třeba využít všech možností k tomu, aby se na železnici přesouvalo co nejvíce cestujících, především z osobních aut, ale i z autobusů. Jakékoliv komplikace mohou lidi zbytečně odradit od cesty vlakem a být tím rozhodujícím impulsem k použití neekologického a výhledově méně flexibilního osobního auta.

Ministerstvo dopravy by mělo proto věnovat velkou pozornost co nejrychlejšímu zavedení celostátního jednotného tarifu, který by platil postupně pro všechny dopravce a na všechny prostředky hromadné dopravy. Roztříštěný systém jízdenek na vlak může zmařit obrovské investice, které byly ze státních a evropských peněz, tj. z peněz daňových poplatníků, věnovány rekonstrukcím a modernizacím železničních tratí.

Vyzýváme vládu České republiky, ministerstvo dopravy a vedení jednotlivých krajů, aby trvale věnovaly maximální pozornost udržitelnému rozvoji dopravy v naší zemi a zejména rozvoji dopravy železniční, která zatěžuje životní prostředí nejméně.

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život

ing. Jiří Dlouhý – předseda

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License