Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Usnesení Valného shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), konaného dne 5. 3. 2019 v Praze, na Novotného lávce

 

Valné shromáždění STUŽ

Zvolilo

 • volební a mandátovou komisi ve složení Miroslav Petr a Blanka Chocholová.
 • návrhovou komisi ve složení Pavel Šremer a doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
 • předsedou Ing. Jiřího Dlouhého a členy předsednictva prof. Ing. Jiřího Fantu, CSc.,  doc. RNDr. Miroslava Martiše, CSc., MUDr. Evu Rychlíkovou,  Pavla Šremera a Ing. Evu Vavrouškovou.
 • revizní komisi ve složení Ing. Karel Jech, Ing. Jaroslav Mejzr, Ing. Miroslav Punčochář,CSc., D.S. 

Schválilo

 • program Valného shromáždění dne 5. 3. 2019
 • zprávu o činnosti STUŽ v roce 2018
 • návrh činnosti STUŽ  v roce 2019
 • zprávu o hospodaření STUŽ v roce 2018
 • rozpočet STUŽ na rok 2019
 • počet členů předsednictva na 5 a předsedu jako 6. člena
 • návrh usnesení připravený návrhovou komisí a doplněný o náměty a připomínky z diskuze

 

Vzalo na vědomí

 • zprávu revizní komise k hospodaření STUŽ v roce 2018
 • zprávu o činnosti východočeské pobočky STUŽ přednesenou na Valném shromáždění Miroslavem Petrem, zprávu o činnosti jizerskohorské regionální skupiny  přednesenou  Ing. Zdeňkem Jouklem a informaci o aktivitě pražské pracovní skupiny přednesenou  Pavlem Šremerem

 Doporučilo

 • Předsednictvu i členům hledat nové členy, zvláště mezi mladými lidmi
 • Členům STUŽ aktivnější účast na Zpravodaji STUŽ, webových stránkách STUŽ a Aktualitách formou vlastních příspěvků i informací o důležitých aktivitách

Za návrhovou komisi zapsali:  Pavel Šremer a doc . RNDr. Miroslav Martiš, CSc.

Ověřili:  Ing. Eva Vavroušková a Ing. Jiří Dlouhý

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License