Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

F29026

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Ochrana půdy aneb co brání udržitelnému zacházení s půdou?

který se koná v úterý 8. ledna 2019 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 319

Půda měla a stále má zásadní význam pro rozvoj lidských civilizací. Hospodaříme u nás s půdou skutečně s péčí dobrého hospodáře, tj. trvale udržitelně? Předáme ji naším potomkům v lepším stavu než po devastaci způsobené socialistickým a navazujícím gründerským kapitalismem? Co ve skutečnosti podporují/měly by podporovat nemalé dotace jdoucí do zemědělství z EU i od nás, včetně našich daní? Jsme v obhospodařování půdy a krajiny připraveni čelit následkům klimatických změn? Jaká nejdůležitější opatření budou třeba naléhavě uskutečnit, aby byla posílena úrodnost našich půd? Tyto a další otázky se můžete dozvědět na tomto semináři ať  již od panelistů, anebo v rámci následné diskuse.

Diskutovat budou:

  • Ing.  Petr Jílek, náměstek ministra, MZe
  • Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP
  • Prof.Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc, předseda České pedologické společnosti, Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci
  • Daniel Pitek, soukromý zemědělec a lesník, místopředseda Asociace soukromých zemědělců Litoměřice,  laureát Vavrouškovy ceny
  • Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, zakladatel Koalice Stop HF, laureát Vavrouškovy ceny
  • Tomáš Hodek, předseda spolku Ekodomov


Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

VSTUP VOLNÝ

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License