Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Na svém Valném shromáždění přijala STUŽ následující usnesení:

Usnesení valného shromáždění STUŽ ze dne 4. března 2003

1)      VS schvaluje změnu stanov v následujícím znění.

a)      v článku 1 ze mění adresa sídla společnosti na Krátká 26, 100 00 Praha 10

b)      v článku 7.3.

  • 1. věta začíná následujícím textem: „Předsedu, členy předsednictva Společnosti a členy revizní komise (revizora) volí valné shromáždění...."
  • Na konec článku 7.3. se doplňuje věta: „Počet členů předsednictva a počet členů revizní komise stanoví valné shromáždění".

2)      Valné shromáždění pověřuje předsednictvo úpravou dalších článků stanov tak aby byly ve shodě s navrženou změnou

3)      Valné shromáždění stanoví počet členů předsednictva na 10 a počet členů revizní komise na 2

4)      Valné shromáždění vyzývá členy a nově zvolené předsednictvo k vyvinutí úsilí o zvýšení počtu kandidátů na členy předsednictva, předsedu a členy revizní komise. Zároveň upozorňuje na to, že na kandidátce je malé zastoupení žen.

5)      Valné shromáždění volí předsedou Společnosti Pavla Šremera, členy předsednictva Jiřího Dlouhého, Karla Jecha, Jiřího Kulicha, Ivana Ryndu, Ondřeje Velka, Ivana Dejmala, Miroslava Martiše, Martina Bursíka, Miroslava Punčocháře a Jiřího Rotha, členy revizní komise Jaroslava Mejzra a Hanu Horynovou. Náhradníky předsednictva Jiřího Fencla, Jiřího Nečase, Miroslava Andrta, Tomáše Háka, Zdeňka Joukla a Jaroslava Mentbergra.

6)      Valné shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti za rok 2002 a revizní zprávu Společnosti za rok 2002

7)      Valné shromáždění STUŽ  žádá Radu pro udržitelný rozvoj ČR, aby jako jeden ze svých prvních kroků uvedla v život souhrnný celek indikátorů kvality života a tento celek předkládala v pravidelných intervalech a ve srozumitelné formě veřejnosti.

8)      Valné shromáždění doporučuje předsednictvu zabývat se nejen přírodním, ale i umělým prostředím, např. čistotou měst.

9)      Valné shromáždění schvaluje zprávu o činnosti Společnosti za rok 2002 a návrh činnosti Společnosti na rok 2003

10)  Valné shromáždění schvaluje vstup kolektivního člena - společnosti „PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství, o.s.

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License