Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zinnwaldite-150086

Zveme vás na diskusní seminář na téma Surovinová politika ČR v souvislostech s možnou těžbou lithia

který se koná v úterý 5. prosince 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Ač těžbu surovin na našem území zajišťují soukromé subjekty již mnoho století, zdá se, že v dnešní době vyspělých technologií se musíme znovu zamyslet nad správnou mírou „odvodů“ z vytěžené suroviny tak, aby její využití kromě zisku generovalo benefity ve prospěch státu i jeho občanů. Jaké právní problémy jsou dnes spojeny s vlastnictvím surovin a jejich spotřebováním, jak lze ještě nevytěženou surovinu ocenit, jak se vyvíjejí technologie těžby a zpracování surovin? Kdy se vyplatí surovinu netěžit a nechat příštím generacím, které ji budou umět využít efektivněji?

 

 

Tyto a další podobné otázky bychom rádi probrali v odborné rovině, bez politického podtextu, na našem diskusním semináři. Jeho téma volně naváže na seminář, který se konal na AV ČR před rokem (17. října 2016) z iniciativy prof. Jiřího Drahoše, který též přijal pozvání na naši prosincovou besedu.

Vystoupení na našem semináři přislíbili:

  • Prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr.Sc. – Právnická fakulta UK
  • Doc. Ing. Vlastimil Brožek, Dr.Sc – Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav anorganické chemie
  • Doc. Ing. Josef Seják, CSc. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta životního prostředí
  • Jan Rovenský – Greenpeace ČR
  • Zástupce Ministerstva životního prostředí ČR (v jednání)
  • Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (v jednání)

Moderuje: Jiří Dlouhý – předseda STUŽ

Pozvánka ke stažení a vytištění

VSTUP VOLNÝ

Prosíme o předání pozvánky dalším případným zájemcům o tuto problematiku

např. prostřednictvím fakultních i jiných sítí.

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License