Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Passivhaus thermogram gedaemmt ungedaemmt

Zveme vás na seminář EKOLOGICKY PŘÍZNIVÁ ARCHITEKTURA - Vize a realita který se koná v úterý 7. listopadu 2017 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 418

Rostoucí spotřeba energie a s ní související klimatické změny jsou faktory, na které se snaží reagovat nejrozumnější představitelé moderní architektury a urbanismu. Některé z jejich idejí a realizací chceme představit v rámci našeho pravidelného semináře. Měly by posluchačům umožnit poznat a podporovat často netradiční a nijak mimořádně nákladná, ale zato skutečně účinná opatření ke snížení energetické náročnosti staveb a zvýšení odolnosti domů i měst vůči klimatickým extrémům. Ve všech ukázkách přistupuje ještě k odpovědnosti člověka a rodiny za vlastní dům a odpovědnosti občanů za své město i odpovědnost za vývoj životních podmínek v širším, regionálním i celosvětovém měřítku.

Kromě zajímavých a futuristických vizí by hlavní část semináře měla být věnována stavbám běžně realizovatelným v našich podmínkách, zejména pasivním domům a „ekologickým“ stavebním prvkům, zeleným stěnám apod.

 

Panelová diskuze se bude věnovat těmto tématům:

 

Úvod – vize, ekologické stavby (RNDr. Anna Polášková, STUŽ)

1. Organická architektura Jana Kaplického (PhDr. Ladislav Zikmund-Lender, historik umění a architektury)

2. Adaptace městské architektury na změnu klimatu - Brno a Vídeň (studie – RNDr. Yvonna Gaillyová, RNDr. J. Hollan, PhD. a další… Centrum výzkumu globálních změn AV ČR)

3. Zeleň na konstrukcích (Ing. Samuel Burian, Průhonický atelier zahradní architektury)

4. Cena Josefa Vavrouška za ekologické myšlení a stavění pro Ing. Libora Musila (video a komentář o zeleném stavění – Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S a.s.)

5. Pasivní domy 1 (akad. arch. Aleš Brotánek, Centrum pasivního domu, z. s.)

6. Pasivní domy 2 (Ing. arch. Josef Smola, Centrum pasivního domu, z. s.)

7. Podpora ekologicky příznivého bydlení (zástupce SFŽP)

8. Francis Kéré - An architect between: ekologicky příznivé stavění v Africe (upoutávka k filmu)

VSTUP VOLNÝ

Prosíme o předání pozvánky dalším případným zájemcům o tuto problematiku

např. prostřednictvím fakultních i jiných sítí.

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License