Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Confluence of Berounka and Vltava river

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Společnost pro trvale udržitelný život

si Vás dovolují pozvat na odborný pracovní seminář Voda nebo štěrkopísek

středa 11. 10. 2017, 14:00–17:00 hod. sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Cílem semináře je objektivní posouzení únosného zatížení dotčeného území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability, tj. minimalizaci negativních externalit.Předcházením ekologické újmě lze zamezit ztrátě nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů poškozením jejich složek  nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. V dotčeném území jde o střety zájmů mezi těžbou štěrkopísku, regulací toku Berounky, výstavbou dalšího přístavního zařízení a zachováním produkčních i mimoprodukčních funkcí území. Nejdůležitějšími funkcemi lokality  jsou jímací a filtrační schopnosti štěrkopísku, obsahujícího významné množství kvalitní podzemní  vody a vysoce bonitní, zemědělsky využívaná půda. Nevyhnutelný je i střet zájmů mezi záměrem vybudovat příměstský park zemědělsko - rekreačního charakteru s navrženými investičními aktivitami.

PROGRAM

14.00  Úvod  

              Radim Šrám

14.10  Střety zájmů v povodí dolní Berounky, hodnotící procesy investičních záměrů, produkční a mimoprodukční funkce území

             Jiří Fencl

14.30 Hydrogeologické poměry při soutoku Berounky s Vltavou

             Jiří Svoboda

   14.50 Splavnění Berounky - smysl záměru

             Jaroslav Kubec

15.10 Příprava území pro založení Příměstského parku Soutok

               Zdeněk Ent

15.30: Význam nivních půd soutoku Berounky a Vltavy

 Luděk Šefrna

15.50  Diskuse

          

17.00  Závěr

            Těšíme se na vaši účast!

 

MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.

předseda Komise pro životní prostředí AV ČR,

Vyřizuje:

Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu, SSČ AV ČR, tel.: 221 403 289, 775 269 169, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License