Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

natura2000Zveme Vás na diskusní seminář na téma Natura 2000 aneb Jak funguje evropská soustava chráněných území Natura 2000 v ČR?

který se koná v úterý 3. října 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

Se vstupem do EU jsme přijali i povinnost vytvořit českou část soustavy Natura 2000, sloužící ochraně biologické rozmanitosti, podle směrnice o ptácích (147/2009/ES) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jaká je situace při realizaci soustavy v ČR, v ptačích oblastech (SPA) a evropsky významných lokalitách (SAC)? Jaké jsou praktické přínosy/zápory Natury 2000 v porovnání s „národní“ ochranou přírody? Na to se budeme ptát jak představitelů zodpovědného ministerstva a pověřené Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tak odborníků, kteří se Naturou 2000 dlouhodobě zabývají. Bude nás též zajímat porovnání české cesty implementace soustavy Natura 2000 v porovnání s jinými členskými státy EU a zvláště pak se Slovenskou republikou.

Diskutovat budou:

  • Ing. Vladimír Dolejský, CSc., náměstek ministra životního prostředí
  • Mgr. Petr Havel, vedoucí oddělení soustavy Natura 2000, Ministerstvo životního prostředí
  • RNDr. Jan Plesník, CSc., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • RNDr. Petr Roth, CSc., nezávislý konzultant v oblasti ochrany přírody a předseda Rady Fóra ochrany přírody, z.s.
  • Mgr. Jan Dušek, ředitel Integra Consulting
  • Mgr. Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické
  • Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., koordinátor Slovenského ochranárskeho snemu

Diskusi bude moderovat:

Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

 

VSTUP VOLNÝ

 

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License