Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

k zastavení osobní dopravy na krkonošských železničních tratích Trutnov-Svoboda nad Úpou a Tanvald-Harrachov

STUŽ se připojila k tomuto stanovisku

Přesně za měsíc - 29. září 1997 má být zastavena na železničních tratích Trutnov - Svoboda nad Úpou a Tanvald - Harrachov osobní doprava.

Rozhodně nesouhlasíme s tímto záměrem Českých drah, bezprostředně navazujícím na politická rozhodnutí ministerstva dopravy ČR a správní rady Českých drah.

K nesouhlasu nás vedou zejména následující skutečnosti:

  • Zastavení dopravy není založeno na ekonomické analýze
  • Nejen veřejnost, ale ani samosprávné orgány, jichž se zastavení dopravy bezprostředně dotýká, nebyli o záměru včas informováni
  • Omezení znamená další snížení komfortu veřejné osobní dopravy do Krkonoš, což vyvolá další přechod na individuální automobilovou dopravu a další ekologické zatížení národního parku zařazeného mezi 12 nejpostiženějších chráněných oblastí světa, ale dochází k němu jen, aby byl naplněn administrativní pokyn ušetřit 1330 vlakových kilometrů na úseku Obchodně provozního ředitelství ČD v Hradci Králové. Zástupci OPŘ Hradec Králové nebyli při jednáních schopni doložit údaje o vytíženosti a poměru nákladů a příjmů na tratích, na nichž dopravu zastavují, a o tom jaké skutečné úspory bude opatřením dosaženo! To skutečně připomíná "socialistický skanzen", o němž hovoří v souvislosti s ČD ministr dopravy Martin Říman - tento "skanzen" však začíná přímo u rozhodnutí jeho ministerstva. . K záměru se mohli poprvé vyjádřit až díky jednání vyvolaném odborovými svazy na železnici. Opatření je přijímáno v průběhu platnosti jízdního řádu, takže veřejnost nemá faktickou možnost uplatnit připomínky, které se jinak uplatňují ke každoročním změnám jízdních řádů.
  • Zvýšení počtu autobusových linek nahrazujících zrušenou železniční dopravu je vedle negativních ekologických problematické i proto, že společnost provozující autobusové linky v okrese Trutnov nemá dle vlastního sdělení dostatek prostředků ani na provozování stávajících linek. - na obou tratích během několika málo dnů podepsalo petice odmítající záměr doposud na dvacet tisíc občanů, rozhodný nesouhlas vyjádřili i starostové všech obcí při trati Trutnov - Svoboda nad Úpou.
  • Záměr vyvolal rozsáhlý nesouhlas veřejnosti
  • K takto závažným zásahům do železniční dopravy bude vhodné přistoupit teprve po narovnání pokřivených cen v dopravě - zatím nelze srovnávat ekonomiku železniční a silniční dopravy, zejména kvůli tomu, že v nákladech (a tedy i cenách) silniční dopravy není zahrnuta řada významných položek - údržba dopravní cesty, bezpečnost provozu, ekologické škody. Z tohoto hlediska jsou argumenty o nízké efektivitě železniční dopravy v porovnání se silniční falešné, neboť poměřují zatím nepoměřitelné.
    . Alternativním řešením je alespoň v případě trati Trutnov - Svoboda nad Úpou je naopak vytvoření integrovaného dopravního systému, který bude zahrnovat taktovou dopravu na uvedené trati s návazností autobusových přípojů dále do Krkonoš.

Z uvedených důvodů se obracíme zároveň na další občany a organizace, jimž není lhostejný stav životního prostředí a nejstaršího národního parku v ČR, aby svůj nesouhlas vyjádřili co nejdříve na adresy těchto institucí:

Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Správní rada Českých drah, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 4, 118 01 Praha 1

Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 1, 118 01 Praha 1

Okresní úřad Trutnov - odbor dopravy, Horská 5, 542 01 Trutnov

Rovněž je možno uplatnit své stanovisko jako připomínku k tvorbě jízdního řádu 1998-1999 do 15.9. na adresu OPŘ ČR Hradec Králové, Riegrovo nám. 914, 50137 Hradec Králové.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License