Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Old cadastral map of Praha-Josefov and surround areas

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Společnost pro trvale udržitelný život - pražská pracovní skupina si Vás dovolují pozvat na odborný pracovní seminář

Metropolitní plán Prahy – jak dál?

středa 15. 3. 2017, 15:00–17:30 hod. sál 108, I. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Podle předkladatelů je Metropolitní plán inovativním dokumentem – přichází se změnou paradigmatu v plánování města. Namísto dosavadního plánování města na základě funkčního využití ploch se navrací k předsocialistickému způsobu územního plánování: základním principem Metropolitního plánu je vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovení výškové regulace. Bude tomu tak skutečně? Jaké jsou návrhy na dopracování? K diskusi nad Metropolitním plánem byli pozvání odpovědní pracovníci Magistrátu a hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a špičkoví odborníci na územní plánování.

Program

15.00 Úvod

Mgr. Petra Kolínská, Magistrát a Zastupitelstvo hlavního města Prahy

15.15 Informace pořizovatele

Ing. Martin Čemus, odbor územního rozvoje Magistrátu HMP

15.30 Informace od zpracovatele

Zástupce Institutu plánování a rozvoje HMP

15.45 Základní koncepce Metropolitního plánu ve smyslu prostorového uspořádání a centrality

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc: Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT

16.00 Úvahy nad návrhem nového územního plánu pro Prahu II .

Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc, oddělení ochrany přírody a krajiny Magistrátu HMP:

16.15 Přírodní rámec Prahy a jeho postavení v kontextu Evropy

Doc. RNDr. Jarmila Kubíková, Přírodovědecká fakulta a Agentura ochrany přírody a krajiny

16.30 Diskuse

V rámci diskuse vystoupí Doc. Ing. arch. Petr Durdík a Ing. arch. Petr Vávra z Asociace pro urbanismus a územní plánování a RNDr. Pavel Roušar ze Zastupitelstva MČ Praha 21

17.30 Závěr

 

Těšíme se na vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.

předseda Komise pro životní prostředí AV ČR,

Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Vyřizuje:

Pavel Šremer, m. 732 966 595, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License