Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Roze Kwaku Summer Festival 2015 05

Společnost pro trvale udržitelný život Vás zve na diskusní seminář na téma Interkulturní výzvy environmentalistiky který se koná

v úterý 7. února 2017 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

V souvislosti s různě závažnými konflikty probíhajícími v různých částech planety zažíváme přesuny příslušníků rozličných etnických skupin na území Evropy, ať už v roli válečných uprchlíků nebo ekonomických migrantů. Vyvolává to nejen množství vášnivých debat i vědeckých studií, ale i předsudků a existenčních nejistot spojených s budoucností ekonomiky, kultury a identity Evropy.

 • - A co dopad na životní prostředí a životní styl Evropanů – ovlivní zvyšující se interkulturalita náš způsob nakládání s přírodními zdroji?
 • - Jaké změny lze opravdu reálně očekávat, jak se se na tyto změny připravit - co lze ovlivnit a jak?
 • V panelu budou diskutovány především následující témata a otázky:

jak dalece a s jakou rychlostí bude příliv uprchlíků měnit kulturní mapu Evropy

 • jaké budou mít budoucí etnické a kulturní změny Evropy dopady na způsob a intenzitu využívání přírodních zdrojů, jejich ochranu, na vztah k půdě, na péči o krajinu a životní prostředí obecně, na potravinovou soběstačnost, péči o kulturní dědictví, pěstování a předávání tradic atd.,
 • jaké budou mít tyto změny dopad na vzájemnou interkulturní toleranci,
 • mohou tyto změny nějak obohatit přístup naší společnosti k naší kulturní i přírodní identitě, např. mohou vést ke snížení utilitarismu, se kterým přistupujeme k Zemi a jejím zdrojům, mohou zvýšit racionalitu a etiku využívání ekosystémových „služeb“, mohou vést k posílení funkcí rodiny a komunit či zvýšit úctu ke starším lidem? Mohou posílit náš respekt k ostatním živým organismům a neživé přírodě tak, aby toto vše nebylo vnímáno především jako surovinová základna, ale jako obdivuhodný a zranitelný celek, jehož jsme součástí?
 • mohla by narůstající populace Evropy zvýšit tlak na její přírodní zdroje včetně vody a půdy a zvyšovat tak závažnost i frekvenci konfliktů mezi evropskými národy?

Účast v panelu potvrdili:

 

 • Mnislav Zelený Atapana, kulturní antropolog, cestovatel, spisovatel a novinář
 • Doc. Bohuslav Binka, environmentální etik a filosof, Katedra environmentálních studií MU
 • RNDr. Martin Bursík environmentální politik
 • Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. , Centrum globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR
 • Prof. Pavel Nováček, environmentální studia, Palackého univerzita
 • Pozván byl také

 

 • Ing. Tomáš Sedláček, ekonom, filosof, účast zatím není potvrzena

Diskuzi bude moderovat Martina Pásková, členka STUŽ 

 

Vstup volný

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License