Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Jezeri Chateau and Czechoslovak Army Mine

Vláda právě schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, navržený ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o další potvrzení, že rozvoj krajů má jít od těžby uhlí k moderní ekonomice, snižování sociálních rozdílů a lepšímu životnímu prostředí. Na strategický rámec má nyní dle rozhodnutí vlády navazovat vytvoření akčního plánu konkrétních kroků.

Ministerstvo pro místní rozvoj výslovně uvedlo: “Strategický rámec hospodářské restrukturalizace je návrhem strategie změny, nikoliv návrhem strategie záchrany či udržení dosavadních poměrů v dotčených krajích.” Chce rozvíjet podnikání, výzkum a inovace, lákat do krajů zahraniční investice, pomáhat vytváření nových kvalitních pracovních míst a zvyšování odbornosti i motivace lidí k nové práci.

V krajích bude také stát usilovat o zlepšení stavu silnic a železničního spojení. Má se zlepšit fungování úřadů a také snižovat sociální rozdíly. Jedním z pilířů restrukturalizace má být ozdravení životního prostředí. Zejména je třeba zlepšit stav ovzduší. V severozápadních Čechách jej znečišťují zastaralé uhelné elektrárny a také topení uhlím v domácích kotlech.

Hnutí DUHA, Greenpeace a sdružení Kořeny Litvínov, Limity jsme my a Společnost pro trvale udržitelný život vítají přijetí strategického rámce a upozorňují, že navazující akční plán by měl přinést mimo jiné konkrétní opatření, která v Ústeckém kraji pomohou najít práci lidem pracujícím na končím velkolomu Československé armády a na něj navázaných provozech.

Podle dříve předložených výpočtů ministerstva práce a sociálních věcí část lidí tvoří kvalifikovaní provozní zámečníci, údržbáři a další, o něž mají zaměstnavatelé v kraji velký zájem. Víc než 600 lidí, kteří budou podle předpokladů postupně propouštěni, má navíc přejít na jiné velkolomy v Ústeckém kraji pokračující v těžbě.

Právě Ústecký kraj má velký potenciál rozvíjet čisté obnovitelné zdroje a posilovat energetickou efektivitu. Díky tomu by podle propočtů expertů vzniklo 2 300 pracovních míst – tedy více než dvojnásobek postupně propouštěných z velkolomu ČSA. Podle studie však vzniknou i další pracovní místa v navazujících sektorech služeb, dodavatelských podnicích nebo zemědělství [1].

Ekologické organizace a iniciativy také připomínají vládě, že nyní je nejvyšší čas odepsat nepotřebné uhlí za limity a dát po hornících (kteří nedávno dostali speciální nepodmíněné sociální dávky) jistotu i obcím a místním lidem, kteří se roky obávají o své domovy. Zároveň navrhují, aby stát získal peníze na restrukturalizaci kraje i hornické dávky vyšším zpoplatněním těžby státního uhlí. Současné neadekvátní mnohamiliardové zisky těžařů ukazují, že je to možné [2].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Vláda učinila definitivní strategické rozhodnutí o přeměně Ústecka z uhelného skanzenu k modernizaci regionu. Nyní jsou potřeba konkrétní opatření. Stát by se proto měl zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, které vytvoří velké množství nových pracovních míst a pomohou obcím i kraji. A přírodovědci dokonce na Mostecku našli možnost vymezit nové území pro ochranu divoké přírody v Krušných horách. Taková rarita by na Mostecko přilákala turisty a podílela by se na jeho oživení.”
Jan Freidinger, koordinátor kampaní Greenpeace ČR, řekl:
“Schválená strategie vlády není jedinou cestou, která může Mostecku přinést naději a prosperitu. Již během příštího roku se začne své závislosti na uhlí zbavovat město Horní Jiřetín, které bylo donedávna těžbou ohrožené. Mohlo by tak posloužit jako příklad i dalším obcím v severních Čechách, jak mohou chytrou kombinací energetických úspor a obnovitelných zdrojů zajistit lepší podmínky pro své obyvatele.”
Petr Globočník, o.s. Kořeny Livínov, řekl:
“Akční plán navazující na dnes schválený strategický rámec by měl předestřít jasnou koncepci využití prostoru po zaniklém velkolomu a předem vyřešit případné majetkové nesrovnalosti tak, aby předešel sporům a průtahům ve využití tohoto prostoru, jako je tomu v případě jezera Most. Velkolom ČSA může být využit jako přečerpávací elektrárna, která - coby záložní zdroj - vhodně doplní rozvoj elektráren větrných.”
Jiří Dlouhý, předseda STUŽ, řekl:
“Rozhodnutí vlády dává naději, že situace krajiny i kulturních památek, ale i obyvatel jak Mostecka, tak i Krušných hor, se konečně začne obracet k normálním standardům, na které jsou zvyklí obyvatelé jiných částí naší republiky.”
Radek Kubala, iniciativa Limity jsme my, řekl:
“Aby však mohla hospodářská restrukturalizace probíhat, musí vláda odstranit i dlouholeté bariéry rozvoje, například odepsat nepotřebné uhlí za limity. Obyvatelé obcí ohrožených těžbou si zaslouží jistotu. Musí na ně pamatovat akční plán, který má navazovat na schválený strategický rámec.“
Kontakt:
Jan Piňos , média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poznámky: [1] EkoWATT pro ALIES: Možnosti využití energických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji (

http://www.alies.cz/wp-content/uploads/Moznosti_vyuziti_energetickych_us...)

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/davkami-pro-horniky-byly-stvrzeny-limity-tezby 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License