Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Praha 1888

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Metropolitní plán Hlavního města Prahy aneb

Bude Metropolitní plán pro Prahu opravdu přínosem?

který se koná v úterý 5. dubna 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

V současné době probíhají práce na návrhu nového Metropolitního, resp. územního plánu hl. m. Prahy. Protože se STUŽ zabývá problematikou udržitelnosti, bude naše členy i pozvané zástupce městských částí a veřejnosti opětovně zajímat:

 • jak dalece bude tento plán respektovat udržitelný rozvoj území dle § 18/1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
 • jak dalece bude v souladu s novým strategickým plánem hlavního města Prahy
 • zda bude zkoordinován se strategickým a územním plánováním Středočeského kraje,
 • jak bude brát v úvahu strategické koncepce městských částí – zvláště pak ty, vytvořené s účastí veřejnosti metodikou místních Agend 21 a komunitního plánování (což je nová skutečnost, vycházející ze zkušeností mnoha evropských, ale dnes i desítek našich měst a Magistrát se k této metodice také přihlásil),
 • V této souvislosti padnou zajisté otázky o zapojení veřejnosti, včetně odborné, při přípravě a realizaci plánu,
 • jak bude prováděno hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 19/2 zákona č. 183/2006 – zda budou předložena variantní řešení (včetně nulové varianty) a zda budou použity indikátory udržitelného rozvoje, příp. jaké,
 • dalším okruhem otázek bude, jak dojde k zúžení prostoru pro korupci při obecnosti určení jednotlivých ploch a jak lze stihnout již posunutý harmonogram přípravy do r. 2020,
 • podstatnou je i otázka, zda nynější změny platného územního plánu jsou již poměřovány záměry budoucího metropolitního plánu.

K diskuzi byli pozváni:

 • Matěj Stropnický a Jana Plamínková, Zastupitelstvo hl. m. Prahy
 • Mgr. Jiří Skalický, pověřený ředitel odboru územního rozvoje Magistrátu HMP,
 • Ing.arch.Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
 • Doc.Ing.arch. Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování a stavební fakulta ČVUT,i>
 • Ing. Arch. Tomáš Vích, atelier AA Vích f.o
 • Mgr. Jiří Guth, STUŽ
 • Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Vstup volný

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License