Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Ministerstvo životního prostředí
Sekce ochrany přírody a krajiny
RNDr. František Pojer, náměstek ministra
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Věc: Návrh na změnu ochrany Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí ve vyšší kategorii podle zákona č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život navrhujeme podle zákona č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny změnu kategorie ochrany území dnešního Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí podle § 28 jako Národní přírodní rezervaci, případně aby byl přiřazen k CHKO Český kras jako jeho oddělená součást. Rovněž máme zájem, aby i ochranná pásma nejcennějších lokalit byla s pomocí § 37 tohoto zákona zvětšena.

Ochrana PP Prokopské a Dalejské údolí je trvale atakována žádostmi o změny územního plánu, a to nejen v jeho bezprostředním okolí, ale i přímo na jeho území. Řada žádostí o změny územního plánu 07 je nyní v procesu jednání a je mezi nimi i několik návrhů přímo se dotýkajících této lokality. Zaslali jsme k předmětným změnám územního plánu č. 07 negativní stanovisko, ale daleko významnější ochranu by přinesla kvalitativní změna kategorie jeho ochrany, odpovídající jeho mezinárodnímu světovému a vědeckému významu.

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí byl ustaven vyhláškou č. 7/1993, o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park. V příloze vyhlášky č. 7/1993 jsou vymezeny jeho hranice. Vyhláškou č. 23/1993 bylo vydáno nařízení, kterým se mění vyhláška č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park s datem účinnosti 4.5.1993 a Nařízením č.21/2003 , kterým se mění vyhláška č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park s datem účinnosti 1.12.1993, vše ve smyslu 12 § zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ohraně přírody a krajiny.

Odborné podklady lze získat na odboru životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy i u jeho odborných institucí. Řada vědeckých prací včetně prací mezinárodního významu z oblasti botaniky, paleontologie i archeologie je rovněž k dispozici v odborných ústavech a organizacích. Uskutečňuje se zde dlouhodobý základní i aplikovaný vědecký výzkum.

Negativní stanoviska k nyní požadovaným změnám jsou k dispozici u Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí na adrese Pražského 661, 152 00 Praha 5. S jejich vědomím přikládáme alespoň některé z nich jako přílohu naší žádosti. Další můžeme případně dodat nebo je můžete u jmenovaného sdružení získat sami dle vlastního uvážení.

Věříme, že odborníci Ministerstva životního prostředí posoudí náš návrh co nejlépe, doporučí a zpracují nejvyšší možnou a schůdnou alternativu a navrhovanou změnu prosadí.

Společnost pro trvale udržitelný život
Krkonošská 1
120 00 Praha 2

Pavel Šremer, prom. biol., předseda STUŽ

Marcela Křížová, členka předsednictva STUŽ

Kopie: RNDr. Alena Vopálková, ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License