Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Pope Francis Korea Haemi Castle 19 (cropped)

Vážení přátelé, přijměte pozvání naZIMNÍ STUŽOVRAT tradiční a neformální podvečerní setkání (pod záminkou oslavy zimního slunovratu) členů, příznivců a přátel Společnosti pro trvale udržitelný život, které se koná v úterý 15. prosince 2015 od 17.00. hod.v příjemném salonku nekuřácké restaurace U Bohouše (www.restauraceubohouse.cz)Polská 34, Praha 2.

Tématem letošního setkání je ekologická encyklika papeže Františka Laudato sii – výzva všem

Encyklika, která se ve více než dvou stech odstavcích věnuje péči o životní prostředí i o člověka, je určena nejen katolíkům, ale i všem lidem na světě . Dokument vychází z myšlenky, že naším společným domovem je celá planeta. P apež se zde obrací ke všem lidem proto, že problém ochrany životního prostředí není schopna vyřešit žádná jedna církev nebo stát. Ten problém je tak obrovský, že se celé lidstvo musí spojit, aby se s ním pokusilo vypořádat.

V encyklice Laudato si´ analyzuje papež současný alarmující stav životního prostředí a hledá hlubší kořeny aktuální situace i možná řešení. Ochrana životního prostředí je podle Františka neoddělitelná od péče o člověka a společnost. Ekologické snahy nebudou produkovat žádné významnější výsledky, pokud si člověk nebude klást hlubší otázky po smyslu života na zemi, po hodnotách společenského života nebo cíli lidského snažení. „Pocit důvěrného spojení s ostatními bytostmi přírody nemůže být autentický, pokud člověk nemá v srdci zároveň něhu, slitování a starost o ostatní lidské bytosti“, píše papež.

O papežově Encyklice si budeme povídat s člověkem nejpovolanějším, s kazatelem – ekologem RNDr. Jiřím Nečasem, který své vystoupení shrnul do těchto částí:

· Postavení římskokatolické církve v současném světě

· Papežovy "okružní listy" – encykliky

· Některé dřívější encykliky

· Tématem encykliky Laudato sii je "péče o společný domov" (tedy péče o životní prostředí)

· V čem je ekologická encyklika Laudato sii jiná než encykliky předchozí

· Struktura a hlavní důrazy encykliky Laudato sii; tři pilíře udržitelného rozvoje

Na setkání s Vámi se těší předsednictvo a tajemnice STUŽ

 

 

 

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License