Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Kolesové rypadlo s bagrem - Lom Bílina

Přesto ministr Mládek vyzval členy vlády k odsouhlasení dalšího prolomení těžebních limitů v Dole Bílina.

V polovině srpna, konkrétně 12.8.2015 byla z Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) postoupena k mezirezortnímu připomínkování PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA společně s dokumentací „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách“. Jejím cílem bylo odsouhlasení dalšího prolomení limitů těžby v Dole Bílina. Proti tomu zazněly argumenty, že lhůta pouhých 10-ti pracovních dnů v době letních prázdnin a dovolených byla pro členy vlády nepřiměřeně krátká k posouzení a prověření tak zásadního návrhu.

„Jsou v ní zkresleným způsobem interpretovány usnesení vlády č. 444/1991 a č. 1176/2008 o vymezení územních limitů těžby hnědého uhlí bez uvedení jejich důvodových zpráv. Podklady obsahují informace bez odkazů na příslušné vstupní parametry, čímž jednotlivá ministerstva nemají možnost přezkoumat správnost argumentů z hlediska báňského, ekonomického, ekologického a sociálního.“

Takto zazněly první písemné připomínky několika občanů, kterým byla blíže nespecifikovanou cestou dána možnost se v připomínkovém řízení vyjádřit. Obsahovou stránku návrhu na další prolomení limitů těžby komentovala absolventka Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava Ing. Věra Ježková doslova šokujícím upozorněním: „Limity těžby v Dole Bílina byly původně vymezeny usnesením vlády č. 444/1991 s tím, že se v jejich rámci bude těžit uhlí do roku 2030. V roce 2008 však byly tyto limity prolomeny na základě usnesení vlády č. 1176/2008 s nepravdivým tvrzením ze Severočeských dolů, že nepřibyde žádné uhlí. Tento akt byl nazván tzv. „korekcí limitů“. Přitom reálně došlo k významnému zvětšení plochy dobývacího prostoru, při kterém přibylo 132 milionů tun volných zásob uhlí pro budoucí těžbu. Ovšem ty byly a jsou stále vládě zatajovány!

To je velmi odvážné tvrzení. Jak víte, že prolomením limitů přibylo 132 milionů tun volných zásob uhlí, které se nyní vládě tají?

„Je to uvedeno ve veřejně přístupné dokumentaci z projednávání vlivu záměru těžby v Dole Bílina na životní prostředí. Kromě toho mám k dispozici další relevantní podklady. Manažeři Severočeských dolů v roce 2003 předali informace do dokumentu „Hodnocení báňské situace“, které vydal Výzkumný ústav hnědého uhlí, a.s., Most, že v rámci korekce (prolomení) limitů těžby, zhruba odpovídající usnesení vlády č. 1176/2008, je nárůstem geologických zásob uhlí možné ve zvětšeném dobývacím prostoru získat dalších 92 až 110 milionů tun vytěžitelných zásob uhlí (vytěžitelné zásoby jsou bilanční zásoby snížené o těžební ztráty – pozn. red.). Tento zisk dalších zásob uhlí dokonce potvrzuje instalovaný bilboard v obci Mariánské Radčice, kam byly těžební limity posunuty. Severočeské doly na něm informují veřejnost, že se toto uhlí bude těžit až do roku 2050“. To znamená, že uhlí je dostatek a doly budou muset dlouhá léta nabírat nové zaměstnance za ty postupně odcházející do důchodu. Proto jsem na valné hromadě ČEZ, jenž vlastní 100% akcií Severočeských dolů vyzvala generálního ředitele Daniela Beneše, aby tyto zásoby uhlí vládě nahlásil, což odmítl.

Jak bylo na takové závažné zjištění reagováno?

„Úřednice MPO, která celou záležitost administrovala, rezolutně prohlásila, že se „připomínkami z ulice“ zabývat nebude! Jaksi jí ušlo, že jednala v rozporu s povinnostmi státní úřednice. Naopak od poradce premiéra vlády pana Špidly mi přišel děkovný dopis s tím, že věc bude prověřena“.

Prověřena? Vždyť premiér vlády Sobotka zveřejnil, že pro zisk uváděných asi 100 milionů tun uhlí v Dole Bílina je potřeba dalšího prolomení limitů těžby…

„To mne velmi překvapilo. Takže je zřejmé, že v ČSSD nikdo nic neprověřoval! K dovršení všeho měla široká veřejnost možnost sledovat 10. září ve zpravodajství ČT 1, jak byly za přítomnosti generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše doslova „vymývány mozky“ ministrům Babišovi a Brabcovi tvrzením, že v Dole Bílina je uhlí v rámci usnesení vlády č. 1176/2008 pouze do roku 2030“.

Údajně však další prolomení limitů okolní obce i města Most a Bílina schválily. Co vy na to?

„Dle mého názoru města Most a Bílina neměly právo rozhodovat o osudu jiných obcí, zvláště pak, pokud neměly objektivní informace. Tragédií je, že kromě okolních obcí je nemělo k dispozici ani Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, které zpracovávalo odbornou studii pro MPO. Vědci sdělili, že prolomení limitů v Dole Bílina by znamenalo navýšení externích nákladů na pracovní neschopnost obyvatel vlivem bronchitidy, astmatu, kardiovaskulárních chorob o 10 miliard korun navíc, než kdyby zůstaly zachovány. To však ve skutečnosti znamená, že varování o negativních dopadech na jejich zdraví bude naplněno i bez dalšího prolomení limitů! V této souvislosti je potřeba také připomenout, že 17. září při veřejném jednání lidé v obci Mariánské Radčice vyjádřili zástupcům Severočeských dolů rozhodný nesouhlas s provedením nekvalitních ochranných opatření proti hluku a prachu z těžby uhlí. Doufejme tedy, že vláda nakonec nepodlehne lobbistickým tlakům a všechny tyto skutečnosti důsledně prověří“.

 

You have no rights to post comments

Podobné články

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License