Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

ke kácení vzrostlých stromů při rekonstrukci Sokolovské ulice
Společnost pro trvale udržitelný život se připojuje k naléhavému podnětu Ateliéru pro životní prostředí zastavit kácení stromů při rekonstrukci Sokolovské ulice v úseku Balabenka-Na Břehu na území Prahy 9. Toto kácení není podloženo řádným povolením obvodního úřadu pro Prahu 9. Pouhé oznámení o kácení nestačí. Jestliže po celé republice si i prostí občané žádají o povolení k pokácení byť jen jednoho vzrostlého stromu, je jasné, že postup zvolený v případě několika desítek stromů nebyl v souladu se zákonem na ochranu přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto postupem byla vyloučena jak veřejnost a její občanská sdružení, tak i dozorové orgány. Žádáme, aby v této záležitosti došlo k naplnění práva a připravované kácení bylo pozastaveno do doby, než o výsledném řešení rozhodne řádné správní řízení. V této souvislosti vyjadřujeme přání tohoto řízení se zúčastnit. Zvláštní postup při plánovaném kácení je o to podivnější, protože se jedná o životaschopné velké akáty, které v nelehkých podmínkách u jedné z hlavních ulic obvodu dokáží nejen růst, ale i kvést a zvyšovat životní prostředí této rušné ulice.

Pokud byla plánována nová výsadba, nic nebrání tomu, aby do mezer mezi vzrostlými stromy byla při celkové rekonstrukci ulice uskutečněna.

Srpen 2005

Za předsednictvo STUŽ - Ing. Eva Tylová,, místopředsedkyně

Adresáti: Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9, Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, Česká inspekce životního prostředí, OI Praha Inženýring Dopravních staveb a.s., Stavby silnic a železnic a..s.

Na vědomí: ČTK, Zelený kruh

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License