Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zásadně nesouhlasíme s převodem kompetencí v oblasti územního plánování a stavebního řádu z kompetence ministerstva životního prostředí na ministerstvo hospodářství České republiky, jak je předpokládáno ve vládním návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR (tzv. kompetenční zákon).

Územní plánování a stavební řád jsou důležitým a prakticky jediným preventivním nástrojem při tvorbě a ochraně životního prostředí. Územní plán musí stanovit základní hodnoty území a poskytnout informaci o možnostech jeho využití a nikoliv umisťovat předem dané hospodářské projekty do území, jak tomu bylo před listopaděm 1989.

Vážné střety zájmů v území, které v konečné instanci musí řešit centrální orgán státní správy , nemůže rozhodovat ministerstvo hospodářství, které je zákonem pověřeno hájit zájmy ekonomické, zatímco účelem zákona o územním plánování a stavebním řádu je na prvním místě hájit zájmy ochrany a tvorby životního prostředí.

 

Praha 21. září 1992

 

za přípravné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj

Mikuláš Huba

Josef Vavroušek

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License