Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zásadně nesouhlasíme s převodem kompetencí v oblasti územního plánování a stavebního řádu z kompetence ministerstva životního prostředí na ministerstvo hospodářství České republiky, jak je předpokládáno ve vládním návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR (tzv. kompetenční zákon).

Územní plánování a stavební řád jsou důležitým a prakticky jediným preventivním nástrojem při tvorbě a ochraně životního prostředí. Územní plán musí stanovit základní hodnoty území a poskytnout informaci o možnostech jeho využití a nikoliv umisťovat předem dané hospodářské projekty do území, jak tomu bylo před listopaděm 1989.

Vážné střety zájmů v území, které v konečné instanci musí řešit centrální orgán státní správy , nemůže rozhodovat ministerstvo hospodářství, které je zákonem pověřeno hájit zájmy ekonomické, zatímco účelem zákona o územním plánování a stavebním řádu je na prvním místě hájit zájmy ochrany a tvorby životního prostředí.

 

Praha 21. září 1992

 

za přípravné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj

Mikuláš Huba

Josef Vavroušek

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License