Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Umweltzone rot, gelb, grün freikterý se koná v úterý 5. května 2015 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

Jedním z nástrojů pro snížení emisí prachových částic PM10 a PM2,5 jsou z hlediska samosprávy tzv. nízkoemisní zóny. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s pokusy o jejich zavedení v ČR? Jaký prach nás ohrožuje? A co vyplývá ze zahraniční praxe nízkoemisních zón?

O tom budou diskutovat:

  • Mgr. Kateřina Bláhová,místostarostka města Tábor : Navrhovaná nízkoemisní zóna města Tábor,
  • RNDr. Jan Hovorka, PhD., Přírodovědecká fakulta UK: Jak se mění hmotnost a počet částic aerosolu během procházky ve městech,
  • Mgr. Miroslav Klán, Přírodovědecká fakulta UK: Tvary a chemické složení částic poletavého prachu v ulicích,
  • Mgr. Ondřej Mirovský, místostarosta Praha 7 a zastupitel Magistrátu hl.m. Prahy: Současný přístup Magistrátu k regulaci dopravy včetně nízkoemisních zón po dokončení Tunelového komplexu Blanka, Zón placeného stání, mýta a pod.,
  • MUDr.Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, Centrum pro životní prostředí a zdraví: Příklad nízkoemisních zón v zahraničí a zkušenosti s nimi (Německo, Dánsko, Švédsko, Holandsko atd),
  • Zástupce Ministerstva životního prostředí : Metodická a praktická podpora zavádění nízkoemisních zón ze strany MŽP a Státního fondu životního prostředí.

 

Úvod do problematiky nízkoemisních zón a moderování:

RNDr. Jiří Bendl, CSc., Úřad vlády ČR - odd. pro udržitelný rozvoj, STUŽ

 

VSTUP VOLNÝ

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License