Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Usnesení valného shromáždění STUŽ,

konaného v úterý 5.3.2013 od 16 hodin

v Praze 1, Novotného lávka 5

Valné shromáždění STUŽ schvaluje zprávu o činnosti STUŽ v roce 2012, plán činnosti na rok 2013, zprávu o hospodaření za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013, přičemž k původně navrhovanému plánu činnosti připojuje body:

10 - zapojit STUŽ do projektů;

11 - oživit kontakt s čestným předsednictvem;

12 - zlepšit informovanost politiků a médií;

13 - věnovat se hlouběji problematice NP Šumava a v souvislosti s tím zorganizovat v dané oblasti exkursi

Valné shromáždění STUŽ bere na vědomí zprávu o revizi hospodaření za rok 2012 a zprávy o činnosti Českolipské, Táborské a Východočeské pobočky.

Valné shromáždění STUŽ schvaluje na nastávající volební období předsednictvo v počtu 6 členů a revizní komisi v počtu 2 členů.

Na valném shromáždění STUŽ 5. 3. 2013 bylo přítomno 22 hlasujících členů. Předsedou byl zvolen Jiří Dlouhý (22 hlasů), předsednictvo ve složení: Miroslav Martiš (21 hlasů), Eva Rychlíková (21),Pavel Šremer (20), Jiří Bendl (18), Miloš Tuháček (18),Marcela Křížová (15), a revizní komise ve složení Jaroslav Mejzr (22), Miroslav Punčochář (22). Náhradnicí předsednictva byla zvolena Marie Čcheidzeová (12).

Valné shromáždění STUŽ schvaluje čestné předsednictvo v dosavadním složení.

Valné shromáždění STUŽ pověřuje předsednictvo případnou technickou změnou stanov tak, aby byla v souladu s novým občanským zákoníkem.

V Praze 5. 3. 2012

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License