Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

  1. Valné shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2013 (21-0-0)
  2. Valné shromáždění schvaluje Plán činnosti STUŽ na rok 2014 se zahrnutými náměty vzešlými z Valného shromáždění (21-0-0)
  3. Valné shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 (21-0-0)
  4. Valné shromáždění schvaluje Návrh rozpočtu STUŽ na rok 2014 (22-0-0)
  5. Valné shromáždění bere na vědomí Revizní zprávu za rok 2013 (22-0-0)
  6. Valné shromáždění pověřuje předsednictvo, ab v případě nutnosti provedlo technické úpravy stanov STUŽ tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku. Tyto úpravy podléhají schválení nejbližším valným shromážděním. (21-1-0)
  7. Valné shromáždění bere na vědomí zprávy Východočeské a Jihočeské pobočky. (22-0-0)

Dne 3. 4. 2014 za návrhovou komisi Jiří Bendl

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License