Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Lom ČSA - Těžba skrývky

Tato vládní sestava deklarovala v kampani před parlamentními i místními volbami a v programovém prohlášení vlády, že nebude usilovat o prolomení územních ekologických limitů povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, ač by si to horničtí odboráři i vlastníci uhelných společností přáli. Tato vláda dokonce deklarovala, že se v souladu se směřováním zemí EU a OSN hodlá zapojit do úsilí o snížení emisí CO2 a dalších škodlivin do ovzduší v zájmu životního prostředí obyvatel i snížení příspěvku ČR k příčinám globálních změn klimatu.

To ovšem ministrovi průmyslu a obchodu této vlády Mládkovi nebrání, aby přidal svůj hlas k odborářskému bossovi Středulovi a dalším „dobrákům“, kteří opět vytahují strašáka ohrožení energetické bezpečnosti země, konkurenceschopnosti jejího průmyslu a nezaměstnanosti, pokud se nezruší 24 let platné a fungující územní ekologické limity povrchové těžby uhlí. Nabízejí dokonce varianty – prolomení limitů jen u Velkolomu Bílina, zcela mimo osídlení, nebo i „kousek“ Černic a Horního Jiřetína (cca 1/3 – 170 domů!), nebo zabrat všechno. K jejich novým „podpůrným“ argumentům přibyl jeden obzvláště pikantní – zbaví likvidací jejich domů a celých obcí obyvatele Černic a Horního Jiřetína desetiletí trvající nejistoty, která nesvědčí jejich nervům a psychické pohodě! Jakoby to nebyli právě oni, kdo limity opakovaně zpochybňují a tuto nejistotu živí, zatímco kdyby konečně zmoudřeli, lidé by měli svou jistotu i pohodu už od roku 1991.

Úmyslně také redukují důvody a účel vyhlášení limitů těžby jen na osídlení, ačkoliv jde také o zbytky původního terénního reliéfu a vegetačního pokryvu, o stabilitu jižních svahů Krušných hor, o bučiny na nich jako důležité součásti územního systému ekologické stability krajiny, o přístup k obcím na Krušných horách a k zámku Jezeří, o zajištění bezpečného odtoku vod z jižních svahů Krušných hor a zachování vodního režimu v krajině, o dopravní a technickou infrastrukturu území, o životní prostředí ve „zbytku“ Horního Jiřetína (v případě likvidace jižní části) a v litvínovských městských částech Hamr a Janov, ale i v samotném Litvínově. Operují virtuálními počty zachráněných pracovních míst v těžbě, ale mlčí o likvidaci stovek pracovních příležitostí ve stávajících provozech na povrchu, které by těžba zlikvidovala. Jsou slepí a hluší nejen ke zmíněným mezinárodním závazkům ČR, ale i k faktu, že na doznívající těžbě tenčících se uhelných zásob nelze stavět budoucnost ani tohoto kraje, ani českého hospodářství. Že už promarnili čtvrt století od vyhlášení limitů, kdy mohli a měli cílevědomě měnit ekonomickou základnu kraje pod Krušnými horami na takové ekonomické aktivity, které nemají tak zhoubný vliv na životní prostředí, na lidské zdraví, které představují sofistikovanější využití surovin a energie, než jejich vývoz bez zhodnocení ve výrobcích vlastního průmyslu. Žijí dodnes z minulosti, neschopní nahlédnout potřeby budoucích generací a připravovat se na podmínky, které pro naše hospodářství nastanou, až budou vyčerpány ještě těžitelné zásoby uhlí. Ne, tihle lidé myslí jen na dnešek a jen na jediný soukromý a skupinový zájem, „po nás potopa“. Spoléhají na netečnost velké části veřejnosti, které se to přímo nedotýká, protože „z cizího krev neteče“, spoléhají na zkorumpovatelnost, hloupost a nedostatek morálky i představivosti u politiků, že jim to projde, jako prošlo ukradení a privatizace ne jen těžby, ale vlastně i státu (nám všem!) patřících uhelných zásob při podvodné privatizaci SHD a v majetkových machinacích následnické MUS. Drzost těchto rabijátů a manipulátorů, od nichž vedou nitky až k některým členům nynější vlády, kteří působili i ve vládách minulých z dob privatizace OKD i SHD, je nebetyčná. Je to námět přinejmenším pro BIS, ne-li rovnou pro protikorupční policii a soudy. Ani veřejnost by neměla zůstat zticha. Jinak se vrátíme v tichosti tam, odkud jsme vykročili před 25 lety plní naděje, že bude lépe. Neměli bychom se nechat znovu vmanévrovat do hospodářské, sociální i ekologické politiky, vzdalující nás od směřování Evropy a světa. Zbavujeme se tak sympatií i ekonomické podpory.

V Hradci Králové 23. ledna 2015

You have no rights to post comments

Podobné články

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License