Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Czech pavillion façade Expo 2005

Pod tímto názvem uspořádal Svaz měst a obcí ČR 16. 9. 2014 v rámci doprovodných programů veletrhu FOR ARCH 2014 velmi kvalitní a podnětný seminář určený městům, obcím, architektům i veřejnosti. Ačkoliv se nezúčastnili slibovaní předseda SMO Dan Jiránek ani Ing. arch. Ivan Plicka pro nešťastný souběh akce s vyhlášením nejlepších starostů na Pražském hradě, s předvolebními starostmi a dalšími akcemi, což bohužel ovlivnilo i účast v publiku, podařilo se organizátorům (za SMO Mgr. Rudolfina Voleská a moderátorka Mgr. Květa Halanová, starostka Jílového u Prahy) do panelu pozvat velmi kvalitní a reprezentativní sestavu.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. arch. Lucii Polákovou, za Českou komoru architektů Ing. arch. Marka Janatku, PhD., mj. i architekta města Chrudimi, zahradní architektku Ing. Ivanu Popelovou, současnou náměstkyni primátora města České Budějovice a PhDr. Allana Gintela ze Společnosti Petra Parléře, jejichž vystoupení budou dle slibu pořadatelů na webových stránkách SMO. Zazněly tak hlasy státní správy, samosprávy, aktivního městského architekta i zástupců stavovských nevládních organizací.

Z vystoupení vyplynulo, že sílí zájem veřejnosti, aby územní rozvoj měst a kvalita prostředí, včetně architektury nových staveb, veřejných prostranství a parteru měst a obcí, po přechodném období odporu k plánování a regulaci jako „bolševickému přežitku“ a ve jménu svobody a neviditelné ruky trhu, byly ve veřejném zájmu opět podrobeny odbornému posuzování architekty. Děje se tak zatím jen asi v 10 % měst ČR. Stávající právní řád institut městského či obecního architekta nezakotvuje, ale nepřímo má oporu v některých ustanoveních stavebního zákona i zákona o obcích, takže ho ani neznemožňuje. Lze volit z více forem zapojení architekta do rozhodování měst a obcí. Jak v rámci samosprávy, tak přeneseného výkonu státní správy, jak jeho zařazením do aparátu města, tak smlouvou s externím spolupracovníkem. Bylo symptomatické, že uváděné kladné příklady byla města, uplatňující zásady Místní agendy pro 21. století (MA 21) a Zdravá města – Chrudim a Litoměřice.

Ing. arch. Marek Janatka, PhD. uvedl opravdu vyčerpávající přehled oblastí a činností, které může a měl by takový městský architekt vykonávat, Ing. Popelová uvedla na příkladu Českých Budějovic, jak potřebné je pro úspěšnou a účinnou činnost městského architekta, aby ho opravdu rada a zastupitelstvo města chtělo a umělo využívat, ne jen použít jako „alibi“, a podělila se také o zkušenosti s architektonickými soutěžemi. Na semináři zaznělo, že jak MMR, tak ČKA a také Asociace pro urbanismus a územní plánování jsou městům, obcím a městským architektům po metodické stránce a právní podpoře zatím dost dlužni a snaží se to s využitím aktivit Společnosti Petra Parléře v poslední době napravit, aniž by chtěly města a obce připravit o možnost volby formy dle jejich podmínek a potřeb, a příliš je svázat rigidní legislativou, což je chvályhodné. Zazněla ale i kritika do řad architektů samotných – zejména občasné sklony k aroganci, povýšenectví, technokratickému přístupu bez vize, zjevný odklon od „renesančního“ širokého záběru vědomostí, znalostí historie, společenského kontextu tvorby, schopností empatie, dobrého vyjadřování a trpělivé komunikace s politiky, podnikateli i s veřejností, a to zejména u mladší generace, takže „něco musí být špatně ve výchově a vzdělávání“.

V diskuzi se pak jen dále potvrdilo, že příklon k opětovnému využívání architektů městy a obcemi je mimo jiné i důsledkem pochopení, že by mohl představovat určitého garanta dlouhodobé stability rozvojových koncepcí měst a obcí, trpících dnes krátkostí funkčních období zastupitelstev, vedení měst a změnami priorit po každých volbách, že by mohl pomoci městům odolávat krátkodobým konjunkturálním a lobystickým tlakům a také garantovat komplexnost posuzování impulzů pro změny v uspořádání a fungování ve městech a obcích z hlediska dlouhodobé udržitelnosti jejich zdravého vývoje ve prospěch jejich občanů, včetně dalších generací. Nadhozena byla i územní působnost městských architektů nejen pro město jako „izolovaný ostrov“ v území, ale i pro jeho zázemí, okolní krajinu, případně pro celé ORP, pokud by se na tom dotčené obce dokázaly shodnout nebo pokud by působil v rámci útvaru s přeneseným výkonem státní správy.

Seminář zmínil tolik problémů a otevřel tolik otázek, že to odůvodňuje konání dalších na stejné téma, jen by se měly uskutečnit ve vhodnější čas, nikoliv pár týdnů před obecními volbami, aby se mohlo zúčastnit více starostů, radních a zastupitelů měst a obcí. Větší zájem a účast by si bylo toto téma zasloužilo i od architektů. Snad tedy bude nějaké „příště“.

V Hradci Králové 17. 9. 2014

  

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License