Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společná tisková zpráva Nevládní organizace vyzývají předsedy koaličních stran k nasměrování Česka k udržitelnosti

Dne 27.1.2014 vyzvalo 6 nevládních organizací a asociací * předsedy koaličních stran, aby při tvorbě vládního prohlášení a hlavně pak při práci nové vlády pamatovali na zajištění kvality života pomocí udržitelného rozvoje České republiky. Princip udržitelného rozvoje, tj. vyváženého rozvoje ve všech třech pilířích: ekonomickém, environmentálním a sociálním či společenském prosazuje OSN i Evropská unie. U nás však dosud převažuje jednostranné upřednostňování pouze ekonomického pilíře. Signatáři podnětu upozorňují na nutnost schválení a dodržování jednotící strategie udržitelného rozvoje České republiky, na kterou by pak měly být navázány další koncepce a politiky, bez nichž Evropská komise neuvolní podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů.

„Příkladem takovýchto postupů může být například Spolková republika Německo, která se rozhodla pro zajištění směřování státu k udržitelnosti využít nových metod (např. zavedení hodnocení udržitelnosti), struktur (včetně vládní úrovně) a zapojení celé společnosti“, upozorňuje Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ.

„Principy udržitelného rozvoje se dotýkají velmi široké plejády národních regionálních a místních politik a strategií. V mnoha oborech (IURS se zabývá zejména udržitelným využíváním již zastavěného území) nejsou doposud principy udržitelného rozvoje v politikách a strategiích deklarovány a tam, kde deklarovány jsou, nejsou často naplňovány, měřeny, nebo monitorovány…“ sděluje Ing. Jiřina Bergatt Jackson , ředitelka IURS – Institutu pro udržitelný rozvoj sídel .

„Tento náš apel je v souladu s požadavkem již v roce 2006 Radou EU schválené Obnovené strategie udržitelného rozvoje EU, kde je mj. uvedeno, že všechny orgány EU a jejích členských států, zajistí, aby návrhy úkolů, cílů a opatření této strategie byly proveditelné a aby byly v případě potřeby doplněny nezbytnými implementačními nástroji na úrovni EU i jejích členských států“, dodává RNDr. Jiřina Vargová, členka Pracovní skupiny místní Agendy 21 při Radě Vlády ČR pro udržitelný rozvoj.

„Klíčovým bodem udržitelné strategie jsou obnovitelné zdroje energie. Současná energetická politika České republiky jejich rozvoj bohužel brzdí. Optimálně aplikovaná decentralizovaná energetika založená na regenerativní energii zlepší nejenom emisní bilanci a životní prostředí, ale přinese celou řadu dalších benefitů - v sociální oblasti zaměstnanosti a decentralizace i ekonomické sféře v soběstačnosti a snížení dovozové závislosti", uvádí Milan Smrž, viceprezident Evropského sdružení pro obnovitelnou energii EUROSOLAR.

 

Text otevřeného dopisu

 

Kontakty :

  • Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ, m. 603 841 304; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Pavel Šremer, místopředseda STUŽ, m. 732 966 595; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Doc. Ing. Barbara Vojvodíková Ph.D,, IURS, Institut pro udržitelný rozvoj sídel, m. 605 912 761; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Ing.akad.arch. Martin Stránský, CENELC.cz-Centrum evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v ČR, m. 602 649 665; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Milan Smrž, předseda Národní sekce a viceprezident Evropské asociace pro obnovitelnou energii Eurosolar.cz, t. 222314564; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • RNDr. Jiřina Vargová, místopředsedkyně České asociace pro udržitelný rozvoj, m. 603 258 954; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License