Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ č. 124 k možnému personálnímu obsazení pozice ministra životního prostředí v nové koaliční vládě ze dne 10. 12. 2013

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se připojuje k iniciativě dalších organizací a jednotlivců, kteří podporují, aby rezort životního prostředí byl v nové vládě v gesci České strany sociálně demokratické a byl veden dr. Vladimírem Špidlou.

 

V současné politické situaci se nám právě dr. Špidla zdá jako velmi dobré řešení pro vedení tohoto rezortu, a to především z následujících důvodů:

  • Je to osobnost, která může celkově reprezentovat návrat morální, slušné a uvážlivé politiky do budoucí vlády, což, jak se stále více ukazuje, je i v souladu s požadavky voličů.
  • Pod jeho vedením fungovalo bez problémů MPSV.
  • Také jeho působení v čele vlády a strany bylo, podle našeho názoru, velmi úspěšné a důvody jeho předčasného odchodu z čela vlády i strany se ukázaly ve světle pozdějšího vývoje způsobené osobami, od kterých se dnešní ČSSD výrazně distancuje a které jsou spojovány s různými korupčními aférami a nevyjasněnými finančními toky.
  • Velmi úspěšně pracoval jako eurokomisař pro sociální záležitosti a byla by velká škoda nevyužít ve vládě člověka, který má tak hluboké zkušenosti s praktikami Evropské komise.
  • Jako jediný z dosud zmiňovaných případných kandidátů na funkci ministra životního prostředí se velmi svědomitě připravuje na tuto funkci již více než rok jako stínový ministr, včetně toho, že zahájil diskusí s různými společenskými skupinami.
  • Rezort má obrovské problémy s čerpáním Evropských dotací, za současných ministrů jich většina vůbec nebyla vyčerpána a byly převedeny do jiných oborů – právě zde by mohla velmi pomoci zkušenost dr. Špidly z práce v Evropské komisi.
  • Morální kredit dr. Špidly je zárukou, že nemalé finance, které rezortem životního prostředí tečou, budou opravdu použity na zlepšování životního prostředí naší republiky a ne pro různé zájmové skupiny a jedince.
  • Rezort životního prostředí má veliké problémy s přijímáním potřebné legislativy (odpady apod.) – dr. Špidla již dnes v diskusích představil jasná řešení.
  • I když nemusíme vždy s dr. Špidlou mít shodný názor na některé environmentální problémy, oceňujeme jeho pragmatické názory na to, co prosadit lze a co by opravdu náš průmysl apod. poškodilo.
  • Díky svým předcházejícím funkcím je schopný velmi dobře chápat souvislosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje – jak ekologického, tak i sociálního a ekonomického – a proto může opravdu efektivně vykonávat funkci výkonného místopředsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj (obsazení této pozice ministrem ŽP vyplývá přímo ze statusu Rady).

Věříme, že se při jednáních o budoucí podobě vlády podaří najít řešení, které by odpovídalo představám nemalé části voličů ČSSD, ale i příznivců dalších stran, které prozatím nezískaly tak výraznou podporu. Domníváme se, že pokud by byla zohledněna poměrně jednoznačná podpora dr. Špidly ze strany představitelů občanské společnosti , přispělo by to k uklidnění naší značně rozkolísané politické scény.

Za předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život

Ing. Jiří Dlouhý
předseda STUŽ

 

 

Pozn. Karlovarská regionální pobočka STUŽ se k tomuto stanovisku nepřipojuje.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License