Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dojde k podpoře měst, snažících se o udržitelný rozvoj? Výměna zkušeností měst realizujících místní Agendu 21

„Nová vláda, by neměla opomenout udržitelný rozvoj a zvláště pak udržitelný rozvoj měst, v kterém už města získávají své první zkušenosti i dík místní Agendě 21“ – to byla hlavní myšlenka, která vyplynula z panelové diskuse, kterou organizovala dne 3. 12. 2013 Společnost pro trvale udržitelný život [i] za účasti zástupců Národní sítě zdravých měst[ii].

K hnutí tisíců měst v Evropě i ve světě, která uskutečňují místní Agendu 21 (MA 21), tj. agendu udržitelného rozvoje OSN pro 21. století, se hlásí i více než stovka měst v České republice, majících jen minimální podporu ze strany ústředních státních orgánů. Přitom MA 21 pomáhá městům zavést metody dlouhodobého plánování a řízení, opomíjeného zapojování veřejnosti do rozhodování a organizování osvětových a vzdělávacích aktivit.

„Díky prosazování udržitelného energetického managementu dosáhlo město Litoměřice velkých úspor pro město i jeho jednotlivé obyvatele (za necelé poslední dva roky se jednalo o úspory 7,5 milionu Kč)“, představil pozitiva programu energetický manažer Litoměřic pan Klusák. „Litoměřice se staví čelem k tématu globální odpovědnosti například podporou fair trade, čili férového obchodu s produkty rozvojových zemí“ uvedl dále Petr Hermann za Litoměřice. Město Kopřivnice podporuje v rámci MA21 podnikatele, vytváří byznys parky a povedlo se mu prosadit účinnou práci rady pro zaměstnanost, jak představil jeho starosta Josef Jalůvka. Zástupci městské části Prahy 14 a Prahy 21 sdělili své první zkušenosti s organizováním Fór občanů k určení největších problémů městské části, konzultací s veřejností k jednotlivým problémům městských částí a s rozhodováním i přípravou strategických plánů za participace veřejnosti.

„Z diskuze vyplynulo, že jako zásadní otázky do budoucnosti budou řešení zaměstnanosti, daleko větší nasměrování územního plánování k udržitelnému rozvoji měst a šetření půdou, efektivnější využití evropských fondů, využití zkušenosti měst, zapojených do agendy MA 21 se stanovením kritérií a obnovení podpory ze strany ústředních orgánů. V Praze pak zapojení městských částí do tvorby územních a strategických plánů, tvořených zatím bez jejich podstatné účasti.“ uvedl moderátor diskuse Pavel Šremer ze STUŽe.

Ze semináře byl pořizován audiovizuální záznam, který je k dosažení na webových stránkách STUŽe www.stuz.cz

Kontakty:

Mgr. Petr Hermann, předseda Národní sítě zdravých měst, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 739639681

Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; tel. 603841304

Pavel Šremer, místopředseda STUŽ, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 732 966 595[i] Společnost pro trvale udržitelný život je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

[ii] Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License