Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Města a udržitelnost

aneb

Jaké jsou výsledky hnutí místních

Agend 21 v České republice?

který se koná

v úterý 3. prosince 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

*

Edgemont Community Plan (Nose Hill) Rob Sieniuc Broadway Architects

Rakovinné bujení měst není příliš slučitelné s udržitelností. Iniciativa měst vedla k mezinárodnímu programu místní Agendy 21, tj. snahám o aplikaci Agendy 21 ze Summitu Země v Riu na místní podmínky jednotlivých měst. Tato iniciativa se postupně rozšířila i v České republice, byť tomu zde většina vlád za posledních dvacet let příliš nepřála.

Místní Agenda 21 je tedy mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. hospodářského rozvoje, sociální soudružnosti a ochrany životního prostředí včetně přírodního bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí. MA21 zavádí do praxe měst metody strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do rozhodování a organizování osvětových a vzdělávacích aktivit.

V České republice metody MA 21 aplikují Zdravá města (což jsou města plnící podmínky projektu Světové zdravotní organizace), sdružená do Národní sítě zdravých měst. Jaké jsou výsledky měst, zapojených do hnutí MA 21, co bude ještě třeba zlepšit a čeho se vyvarovat, o tom všem bude panelová diskuze, včetně dotazů z auditoria.

 

Diskutovat budou:

 

  • Ing. arch. Marie Petrová, MŽP, tajemnice PS MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
  • Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst
  • Mgr. Petr Hermann, odpovědný politik Zdravého města a MA 21 Litoměřice, předseda Národní sítě zdravých měst ČR
  • Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., energetický manažer města Litoměřice
  • Ing. Lenka Procházková, koordinátorka MA 21, ÚMČ Praha 12
  • RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21
  • Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury a MA 21, ÚMČ Praha 21

 

Pozváni byli též:

Zástupce města Chrudim

Zástupce města Kopřivnice

Zástupce Magistrátu hlavního města Prahy

Zástupce MČ Praha 14

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License