Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k situaci v národní přírodní rezervaci Praděd

Praděd (1492 m.n.m) je rozsáhlý komplex přirozených smrčin a subalpinských holí v nejvyšší části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky vyhlášené v roce 1969. Protože se zde soustřeďují nejvyšší přírodní hodnoty pohoří, byla oblast Praděda v roce 1990 vyhlášena národní přírodní rezervací, čímž jí stát poskytl nejvyšší právní formu ochrany přírody. 

Ještě předtím však výjimečně příznivé přírodní podmínky pro sjezdové lyžování učinily z Ovčárny pod Pradědem tradiční lyžařský areál a středisko zimních sportů. Je obecně známo, že zachovalá příroda jako neobnovitelný motiv pro cestovní ruch, je hlavní nadějí ekonomic-kého rozvoje Jeseníků. Proto už před 35 lety byla s ohledem na symbiózu rekreačního provo-zu s mimořádnými přírodními hodnotami území Pradědu oficiálně přijata koncepce, která počítala s rozptylováním rekreačního provozu v Jeseníkách namísto jeho dalšího soustřeďo-vání, která zahrnovala mj. omezení příjezdu na Ovčárnu. Tato koncepce však nebyla nikdy realizována – naopak: rekreační provoz na Pradědu se stupňoval, v těsném sousedství národní přírodní rezervace byl protizákonně postaven hotel, vleků přibývalo a jejich provoz byl umožněn udělováním výjimek z ochranných podmínek.

Když jeden z provozovatelů lyžařských vleků na území národní přírodní rezervace zcela igno-roval podmínky, za kterých mu byla jeho činnost povolena, způsobil tím devastaci chráněné přírody. Výjimka mu proto nebyla prodloužena a následně se zvedla vlna odporu málo infor-mované veřejnosti proti uzavření dvou ze šesti vleků v lokalitě (z celkem 76 vleků v Jeseníkách). Předmětem politického sporu je vlek, který způsobuje prokazatelné ničení chráněné přírody. Ekonomické ztráty, uváděné v souvislosti s uzavřením dvou vleků jsou prokazatelně několikanásobně nadhodnocené.

Jestliže stát vyhlásil Praděd národní přírodní rezervací, převzal podle vlastních zákonů povin-nost nepřipustit zde činnosti, které jsou v rozporu s uchováním dosavadního stavu chráněného přírodního prostředí. Občané platí ze svých daní stát a jeho orgány především proto, aby za-jišťoval dodržování zákonů. Nejen v případě Pradědu jsme však nuceni si klást otázku, zda v této zemi platí zákony a zda se na jejich porušování nepodílejí některé orgány státní správy i někteří volení zástupci, kteří zákonné předpisy nejen obcházejí, ale dokonce uplatňují stano-viska, podle nichž se na politicky preferovaného provozovatele vleků zákon nevztahuje. Není nejmenší pochyby o tom, že symbióza cestovního ruchu a ochrany přírody je možná a v Jeseníkách nutná.

Proto žádáme – kromě obecné výzvy k dodržování zákonnosti – aby byl znovu zpracován obecně závazný komplexní plánovací dokument, který stanoví koncepci využití celého pohoří Jeseníků. K tomu existuje územní plánování jako zákonný nástroj, který se v celém světě rozví-jí jako veřejná služba, která má zajišťovat mj. právo občanů na zachování určitých přírodních hodnot podle základní ústavní normy, která stojí nad jinými dílčími právy.

Ing. Igor Míchal, Csc., v.r. Ing. Ivan Dejmal, v.r.  Pavel Šremer, prom.biol., v.r.
          místopředseda člen předsednictva předseda
V Praze dne 13. 11. 2001

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License