Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

k vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000

Společnost pro trvale udržitelný život se ve spolupráci s reprezentativním výběrem odborníků z oboru přírodních věd a ochrany přírody zabývala problematikou vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000, jež je předepsána jako nepominutelná vstupní povinnost evropskou legislativou. Seznámila se podrobně se stavem přípravy a odpovědností jednotlivých určených organizací, s činností Ministerstva životního prostředí i s odhady nezbytného finančního zajištění.

Společnost pro trvale udržitelný život považuje v rámci vstupu do Evropské unie vytvoření soustavy NATURA 2000 za jednu z priorit České republiky nejen v oblasti životního prostředí, ale za jednu z priorit vůbec. Česká republika má v ochraně přírody vynikající tradice; soustava NATURA 2000 tedy na jedné straně nepochybně prospěje jejich prohloubení, ale současně jde o jednu z oblastí, kde může být Česká republika Evropské unii přínosem. Společnost pro trvale udržitelný život proto vyzývá vládu České republiky, aby zajistila pro tento cíl nezbytné účelové navýšení finančních prostředků Ministerstva životního prostředí pro rok 2001 ve výši nejméně 46 mil. Kč.

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život

 

Pavel Šremer, prom. biol.

předseda

 

V Praze dne 2. května 2001

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License