Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

STUŽ se, spolu s Centrem pro životní prostředí a zdraví, organizací Calla a Zeleným kruhem připjila k dalším více než padesáti ekologickým organizacím ke společnému stanovisku k právě probíhající revizi evropské politiky v oblasti ochrany ovzduší.

Ve stanovisku žádají ambiciózní závazky ke snižování emisí jednotlivých států v rámci revidované směrnice o Národních emisních stropech (NEC), a to jak pro znečišťující látky už regulované (oxid siřičitý - SO2, oxidy dusíku - NOx, těkavé organické látky - VOC a amoniak - NH3), tak i pro znečišťující látky doposud směrnicí neregulované (PM2,5, metan, black carbon a rtuť).

Další společnou prioritou je přijetí sektorových právních předpisů pro snížení emisí ze nejvýznamnějších zdrojů znečištění jako jsou domácí topeniště, silniční a lodní doprava, zemědělství, průmysl, používání rozpouštědel e nesilniční mobilní mechanizace (NRMM - bagry, buldozery, traktory, kompresory atd.).

Třetí společnou hlavní prioritou je účinnější prosazování stávajících limitů znečištění a zpřísnění některých, zejména limitu pro jemný prach (PM2,5), který je nyní 2,5x vyšší než platné doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

Celý text společného stanoviska najdete v případě zájmu ZDE:

www.facebook.com/notes/centrum-pro-životní-prostředí-a-zdraví/ngo-priorities-for-the-review-of-the-thematic-strategy-on-air-pollution/590705590957118 

Nebo si ho ve formátu PDF můžete stáhnout na adrese: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/ngo-priorities-air-04032013.pdf

 

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License