Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dne 10. 12. 2012 se STUŽ spol s s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel, Českou asociací pro udržitelný rozvoj, Zeleným kruhem, Cenelc.cz, Centrem pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v ČR a Centrem pro dopravu a energetiku obrátili na ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského s dotazem o umožnění participace občanské společnosti na přípravách nové Strategie regionálního rozvoje České republiky a na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Nyní přišla od ministra i odpověď - vše najdete v článku.

 

Ing. Kamil Jankovský,

ministr pro místní rozvoj České republiky

Staroměstské náměstí 6,

110 15 Praha 1

10. 12. 2012

 

 

Věc: umožnění participace občanské společnosti na přípravách nové Strategie regionálního rozvoje České republiky a na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky.

 

Vážený pane ministře,

ministerstvo pro místní rozvoj je v současné době odpovědno za přípravu Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020 a za aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky 2012. Jedná se o klíčové dokumenty, které ovlivní a budou mít dopady jak na životní prostředí, tak na budoucnost všech občanů České republiky. Z webových stránek Vašeho ministerstva jsme však zjistili, že veřejnost o těchto procesech není řádně informována:

a) není uveřejněn časový plán přípravy těchto dokumentů,

b) veřejnost není poučena, jakým způsobem se procesu přípravy těchto dokumentů může zúčastnit a není ani informována o možnostech, a způsobech jejich připomínkování,

c) pracovní text Strategie regionálního rozvoje České republiky pro další programové období není veřejnosti přístupný,

d) pracovní text aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 2012 není veřejnosti přístupný,

e) oba tyto dokumenty nejsou dostupné ani v Informačním systému SEA, provozovaném Ministerstvem životního prostředí.

Společnost pro trvale udržitelný život spolu s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel, Českou asociací pro udržitelný rozvoj, Zeleným kruhem, Cenelc.cz, Centrem pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v ČR a Centrem pro dopravu a energetiku Vás žádají o zajištění práv veřejnosti participovat na procesu přípravy těchto dokumentů. v souladu s ustanoveními Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen Aarhuská úmluva1). Žádají Vás, abyste umožnil veřejnosti a nevládním neziskovým organizacím se k pojetí a obsahu těchto dokumentů vyjadřovat již v průběhu jejich zpracování a vyhodnocení SEA a uplatnit v textu své připomínky a poznatky.

Žádáme proto o nápravu této situace a o zajištění práv veřejnosti participovat a být informován o procesech, které se ji a životního prostředí dotýkají.

Nemá-li být závazek ČR zajistit účast veřejnosti při správě věcí veřejných pouze formální, měla by být veřejnost informována, jak a kdy se může do procesu přípravy těchto dokumentů zapojit a měla by být zveřejněna celá pracovní znění obou dokumentů co nejdříve.

Z pověření výše uvedených organizací

Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

_____________________

1. Aarhuská úmluva byla sjednána 25. června 1998 vdánském městě Aarhus (Århus) na konferenci ministrů životního prostředí regionu Evropské ekonomické komise OSN (UNECE). Úmluva vstoupila v platnost 30. října2001, ČR ji ratifikovala roku 2004. Aarhuská úmluva byla sjednána za účelem podpory zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti, vytváření podmínek pro aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí a zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí.

 

 

Odpověď ministra Jankovského najdete zde.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License