Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

 

Pravčická brána (2)

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

 

Kategorizace zvláště chráněných území

aneb

Jak je na tom Česká republika s mezinárodními kritérii dle Světového svazu ochrany přírody (IUCN)?

který se koná v úterý 8. ledna 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

*

Vzhledem k probíhajícím diskuzím, jak dalece česká chráněná území naplňují světová kritéria IUCN pro jednotlivé kategorie chráněných území, bude se těmto otázkám věnovat náš diskusní seminář. V zájmu probrání co nejširších aspektů celé problematiky nebude diskuze soustředěna na nejožehavější problém dalšího vývoje managementu v NP Šumava, ale na celkové širší souvislosti a zkušenosti jednotlivých panelistů s praktickým uplatňováním kategorizace u nás i v sousedních zemích.

 

Diskutovat budou:

 

RNDr. Jan Čeřovský, CSc., čestný člen, bývalý vice-prezident IUCN: bude se věnovat úvodu do tématu kategorizace chráněných území dle IUCN

Ing. Michael Hošek, nám. ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, člen Rady IUCN: především objasní účel kategorizace IUCN a její použití v české ochraně přírody

Dr. Hans Bibelriether, bývalý předseda federace evropských parků Europarc a místopředseda evropské sekce Komise národních parků (dnes WCPA), bývalý ředitel NP Bavorský les: podělí se o zkušenosti z Německa i celé Evropy

Ing. Tomáš Rothrőckl, ředitel Správy Národního parku Podyjí: především informuje o praktické aplikaci kritérií IUCN v NP Podyjí a u našich sousedů v Rakousku

Ing. Handrij Hartel, Ph.D., zástupce ředitele národního parku České Švýcarsko: bude se věnovat aplikaci kritérií IUCN v NP České Švýcarsko a u našich sousedů v Sasku/Německu

Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., zást. ředitele Ústavu pro životní prostředí, přírodověd. fak. UK: zamyslí se na téma kategorizace velkoplošných chráněných území-stálý ochranářský oříšek

Ing. Tomáš Tesař, náměstek ministra, MŽP: sdělí stanovisko MŽP ke kategorizaci ZCHÚ

RNDr. Petr Roth, konzultant: především se bude věnovat novým kategoriím chráněných území IUCN z pohledu překladatele a praktika

MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha-Přátelé Země ČR: objasní, proč a jak sladit kategorizaci chráněných území v ČR se systémem IUCN

 

Pozván byl také:

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů EK

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, prom. biol.

 

                                             VSTUP VOLNÝ

 

 

 

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License