Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

uncsd logokterý se koná v úterý 2. října 2012 od 16 do 19 hodin - Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Nový svět po Riu+20 aneb je udržitelnost ještě udržitelná?

který se koná

v úterý 2. října 2012 od 16 do 19 hodinuncsd logo

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Seminář je pořádán ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

*

Konference Rio + 20 byla příležitostí reflektovat celosvětový vývoj k udržitelnosti v posledních 20 letech, zhodnotit jeho přínosy a možná selhání. Světoví politici se na ní setkali, aby se dohodli o budoucí podobě světa, a na tomto základě mají nyní vznikat konkrétní (národní) strategie udržitelného rozvoje pro další období. Jak řekl ministr Tomáš Chalupa „Konkrétních sdělení v deklaraci[1] není mnoho, ale je výsledkem křehkého kompromisu mezi různými pohledy. Věřím však, že můžeme stavět na některých podstatných elementech deklarace, které poskytují vodítko pro budoucí kroky.“[2]

Jaké konkrétně to budou kroky ze strany české vlády? Jak bude postupovat v některých ze sedmi hlavních oblastí, jichž se konference týkala[3]? Navrhne opatření, která na velmi obecné závazky budou přímo navazovat? Bude hrát aktivní roli v institucionální transformaci OSN a formulaci další strategií a závazků, například Sustainable Development Goals? To jsou otázky, které bychom rádi slyšeli v době, kdy Česká republika v uplynulém období prodělala určitou transformaci směrem k udržitelnému rozvoji (Agenda 21 z Ria 1992 byla jedním z východisek těchto změn), na kterou by se mělo v příštím období navázat.

Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život vytvořily v období příprav konference Rio+20 (v rámci české národní konference Budoucnost, kterou chceme) prostor k dialogu tzv. významných společenských skupin (představitelů akademické sféry, nevládních organizací, vzdělávacích institucí, veřejné a místní samosprávy atd.), a předložily společnou výzvu a dokument určený českým i světovým politikům. Nyní bychom rádi znali nejen odezvu na tyto své iniciativy, ale také představu, jak se s potenciálem „iniciativ zdola“ počítá do budoucna. Klademe si totiž otázky, jak budou zástupci těchto tzv. společensky významných skupin zapojeni do dialogu a realizace plánů a strategií pro nadcházející období. Jako představitele občanské společnosti nás například zajímá, zda ČR reflektuje již existující iniciativy: Rio+20 Voluntary Commitments, nebo tzv. Sustainability Treaties, které jsou součástí Post-Rio procesu, a mnohé další...

Diskutovat budou:

 • Bedřich Moldan, místopředseda přípravného výboru konference Rio+20
  (historie procesu, politický kontext)
 • Veronika Hunt Šafránková, Ministerstvo životního prostředí ČR
  (proces vyjednávání na nejvyšší úrovni)
 • Přemysl Štěpánek (tbc), Ministerstvo životního prostředí ČR
  (detaily přípravného procesu)
 • Vladislav Bízek, konzultant
  (zelená ekonomika)
 • Lenka Parkánová - oikos International 
 • (RIO +20 a cesta k udržitelnosti očima studentů)
 • Petr Lebeda, Glopolis
  (pohled NGO)

Moderuje:

 • Jana Dlouhá (Centrum pro otázky životního prostředí UK, STUŽ)

 

VSTUP VOLNÝ[1] V závěrečném dokumentu z konference Rio+20 „The Future We Want“ (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/88/PDF/N1243688.pdf?OpenElement

[2] Viz Matyáš Vitík, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP, http://www.mzp.cz/cz/news_120622_rio

[3] vytvoření vhodných tzv. zelených pracovních míst & sociální začleňování, čistá a obnovitelná energie pro všechny, udržitelná města, potravinová bezpečnost a ekologické zemědělství, ochrana vody a oceánů a připravenost na katastrofy.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License