Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Schutzwagen Waldkindergarten

Beseda se koná na Novotného lávce, dne 5. 6. 2012, v 16:00–19:00 hod.

 

 

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

 

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) v kontextu Ria+20

 

který se koná

 

v úterý 5. června 2012 od 16. 00 do 19:00 hodin

 

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

*

 

Pravidelná beseda Společnosti pro udržitelný život bude tentokrát věnována problematice vzdělávání, a to v souvislosti s přípravou celosvětového Summitu Země v Riu de Janiero.

 

Cílem je zrekapitulovat ambice VUR od konference v Riu v roce 1992 (kapitola 36 Agendy 21), a zjistit, jak tyto celosvětové koncepty ovlivnily české vzdělávací prostředí. Budeme si klást otázky jako: co je VUR a proč tento typ vzdělávání chceme, jaké místo reálně (ne)má v našem vzdělávacím systému, kam vývoj v této oblasti směřuje nyní, a jaké máme šance tento vývoj ovlivnit jakožto představitelé vzdělávacích institucí a iniciativ, tedy jedné z tzv. významných společenských skupin (major groups), jejichž názorům by měla konference Rio+20 věnovat pozornost především. Bude představen dokument, který je výsledkem „veřejné diskuse“ mezi nevládními organizacemi a vzdělávacími institucemi v ČR, a jeho podoba bude ještě podrobena kritice a případně upravena (dokument bude následně přeložen do AJ a zaslán k jednání za české major groups). Pozornost bude věnována též zvláštním přístupům ve vzdělávání, které rozvíjí autentický pohled na skutečnost, jako je místně zakotvené učení nebo tzv. indigeniuos knowledge.

 

 

 

Diskutovat budou:

 

  • Jana Dlouhá (COŽP UK) – VUR z pohledu analýzy jeho aktérů
  • Andrew Barton (COŽP UK) –  Strategie VŠ v rámci příprav konference Rio+20: pozice COPERNICUS Alliance a spol.
  • Marie Petrová (MŽP ČR) – Místní Agendy 21 a jejich příspěvek do veřejné diskuse k Riu+20
  • Pavel Šremer (STUŽ) – situace ve vzdělávání a zapojení nevládních organizací do procesu vyjednávání
  • Jiří Kulich (SEVER) – místně zakotvené učení
  • Jiří Kmínek (IMAGION Amazonia) – Vzdělávání dětí a jejich maminek směrem k přízni k divoké přírodě: zkušenosti z Imagion Amazonia – peruánské organizace
  • Bella Barria Fuentes (výkonná ředitelka projektu Imagion Amazonia) – zkušenosti

 

Další pozvaní:

 

  • Zástupci těch nevládních a vzdělávacích organizací, kteří napsali podklady pro publikaci v rámci veřejné diskuse k přípravě Ria+20

 

Moderuje:

 

  • Jiří Dlouhý (STUŽ)

 

VSTUP VOLNÝ

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License