Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

To, co je lidským údělem se naplnilo. Dne 26. září 2004 ve věku 83 let zesnul po vyčerpávající a dlouhodobé chorobě architekt urbanista, pan Ing. arch. Jan Skokánek CSc.

Po absolvování gymnasia byl úspěšným adeptem sochařského stavu Baťovy Školy umění ve Zlíně a oblíbeným studentem Prof. Vincence Makovského. Během studia v roce 1944 totálně nasazen, aby pak prožil věci nelehké. Po válce, přes nesouhlas svého významného pedagoga se stal posluchačem Vysoké školy architektury v Praze. Profesní kariéru zahájil v Krajském projektovém ústavu v Praze. Následně projektoval stavby v Prešově a Humenném. V době svého dalšího pražského působení byl vedoucím oddělení územních rozhodnutí v Útvaru hl. architekta.

Po 5 let přednášel na ghanské universitě v městě Kumasi ve funkci Chief University Architect a pracoval v Projektovém ústavu pro výstavbu a dostavbu této university. Mezi významné projekty rozhodně patří dostavba nemocnice a budov fakulty farmacie, přestavba a dostavba studentských kolejí a domů pro hostující profesory.

Po návratu z Ghany se věnoval intensivně v Útvaru hlavního architekta Prahy architektonickému výzkumu pražské památkové reservace. Jeho znalosti byly obdivuhodné, bohužel zůstávaly ve značné míře nevyužity.

V dalším, významném, téměř desetiletém období přednášel urbanismus na alžírské University of Science Technology v městě Constantine. Kromě pedagogické a publikační činnosti se věnoval projektování vždy následně realizovaných staveb. Byl vůdčí osobností při zahájení doktorandských studií na této universitě.

Měl opravdovou lásku k přírodě a respekt i vnímavost vůči všem universálním hodnotám, což dokázal i v navržených projektech. Byl zosobněním člověka ušlechtilého, respektujícího skutečné hodnoty světa, v němž žijeme, představitelem odcházející generace, u níž slova neztratila svůj obsah a význam. Až příliš citlivě vnímal společenské i odborné problémy a prosazoval jejich optimální řešení. Významnou životní oporou mu byla jeho paní, s níž sdílel smysl pro spravedlnost, krásu, harmonii a činorodost. Spolu s ní překonával úspěšně všechny životní překážky. Erudici, věcnost a skromnost, zaujetí, nezištné a obětavé úsilí jsme mohli poznat při jím iniciované obraně celosvětově významného komplexu pražských nemovitých památek, zapsaném v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to formulováním Memoranda o pražské památkové rezervaci, s návrhem konkrétních opatření pro vládu ČR. Až téměř do konce svých dnů nepřestával usilovat o realizaci i publicitu této naléhavé výzvy k záchraně národního i světového architektonického dědictví Prahy.

Pane architekte,

svůj slib, pomáhat při naplnění záměrů Memoranda o Pražské památkové reservaci plníme.

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel v noci na dnešek fotograf a vysokoškolský pedagog Pavel Štecha. Devětapadesátiletý umělec se věnoval převážně fotografování architektury a portrétů.

Narozen 20. prosince 1944 v Praze. Maturoval na SPŠ zeměměřičské (1963) a absolvoval fotografii na pražské FAMU (1971), kde od pětasedmdesátého roku vedl dokumentaristická cvičení a semináře, od roku 1977 byl tamtéž asistentem, od roku 1990 docentem. Absolvoval stáž ve Finsku a vyučoval ve Stockholmu. Od roku 1994 je vedoucím Ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Fotografuje od roku 1961. O deset let později v Roudnici nad Labem na společné výstavě s Markétou Luskačovou a Ivo Gilem představil svůj diplomový cyklus z domova důchodců u sv. Tomáše v Praze. Roudnická akce měla značný vliv na český fotodokument, nicméně Štecha kromě dvou menších expozic v pražském Činoherním klubu doma samostatně vystavoval až v roce 1992. V 70. a 80. letech spolupracoval s některými nakladatelstvími a časopisy, pořizoval snímky do dokumentaristických filmů.
Zajímavé počtení o Pavlu Štechovi najdete na Neviditelném psovi
Spolek Dům z modrého kamene místní občanské sdružení v Kosteleckých Horkách spěšně hledá dobrovolníky na záchranný botanický i zoologický průzkum na přírodovědně cenných lokalitách v obci ohrožené ztrátou vody a devastací vodního režimu

Obec Kostelecké Horky je ohrožena otevřením pískovny a ztrátou pramenných mokřin, mokrých luk (které jsou tradičně udržovány), pobřežních porostů i změnou klimatu.

Spolek při své činnosti pečuje o mokřadní lokality. Některé biotopy v obci jsou velmi cenné a stále tradičně obhospodařované.

Hledáme dobrovolníky, kteří by dovedli v nejbližší době spolu nebo jednotlivě udělat základní biologický průzkum na katastru obce a dle podkladů EIA definovat ohrožení pro ekosystém. Proces EIA probíhá a celá věc je velmi urgentní.

Kontakt: Mgr. Petr Kulíšek na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Podmínky: Jsme schopni uhradit i některé náklady (jako cestovné) i poskytnout ubytování v místě. Máme k dispozici dokumentaci EIA i potřebné podklady.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License