Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Chomutovská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život je velice překvapena návrhem Českého báňského úřadu na zrušení dosavadních limitů těžby v hnědouhelných lomech v naší oblasti.

Jednak tím, že s návrhem podaným k vládnímu projednání nebyly řádně seznámeny obce, jichž se zrušení limitů především týká a jednak tím, že se má rozhodovat o zrušení limitů v době, kdy není vůbec jasná koncepce energetického rozvoje naší republiky.

Závazné linie omezení těžby hnědého uhlí, stanovené usnesením vlády č. 444/91, umožnily dotčeným obcím prosperitu a podnítily mnohamiliónové investice do rozvoje regionu.

Přeložka železniční trati v Březně u Chomutova, výstavba rodinných domků, budování kanalizace, veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikací a další stavby dávají občanům i podnikatelům v regionu jistotu, že zdejší krajina po skončené těžbě dostane i příjemnější tvář.

Zrušení linií nemůže být navrhováno bez komplexního posouzení situace při absenci státní energetické a surovinové politiky, bez respektování novely Horního zákona, bez územního plánu celé Podkrušnohorské hnědouhelné pánve, ani bez řešení revitalizace tohoto území. Návrh na zrušení limitů připomíná drancování národního nerostného bohatství a je v rozporu s trvale udržitelným rozvojem, jenž je zcela samozřejmý v západních zemích Evropy.

Domníváme se, že pro konečné rozhodnutí o limitech je nutné připravit podrobné podklady, v nichž bude mimo jiné zhodnocena energetická potřeba v příštích alespoň padesáti letech. Bude třeba porovnat finanční náklady na revitalizaci krajiny, náhradu škod vzniklých důlní činností, vybudování nových sídel a jejich infrastruktury s náklady potřebnými pro nákup energetických zdrojů či energie a odpisem uhelných zásob.

Především je třeba již konečně uplatňovat alternativní energetické zdroje, úsporná energetická opatření a využívat energeticky méně náročných technologií výroby včetně druhotných surovin.

Chomutovská pobočka STUŽ proto podporuje stanovisko starostů obcí severočeského regionu i SESO a obrací se na vládu, aby co nejdříve přijala taková opatření, která vrátí obyvatelům regionu jistotu z budoucna a podpoří trvale udržitelný život.

 Chomutov, 10.6. 1998

Za Chomutovskou regionální pobočku STUŽ: PaedDr. Jiří Roth, předseda

You have no rights to post comments

Podobné články

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License