Zpravodaj 4/97 - vybrané články:

Sumit Země II - Jan Kára

Neudržitelné hodnoty a "postmoderní" trendy - Jan Keller

Ekologická krize jako teoretická i praktická motivace - Vlastimil Hála

Jak jsem si stopnul vlak, kterému chyběly koleje - Miroslav Petr

Víceúčelová sportovní a kulturně-společenská hala v Praze -- stanovisko ke sporu o umístění mezi lokalitami "Maniny" a Hagibor"