Východočeská pobočka STUŽ

Za udržitelné Česko na místní úrovni

Naše východočeská pobočka završila úspěšně projekt Udržitelná Evropa pro všechny. V rámci tohoto projektu vydala rozsáhlou publikaci Za udržitelné Česko na místní úrovni. Více o celém projektu se můžete dozvědět na webových stránkách tohoto projektu.

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Vč. STUŽ Obrázek 1Stanoviska, podněty

  • kritické vyjádření k záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ (Rybitví) adresováno MŽP v rámci procesu EIA
  • návrhy a podněty pro územní plány pěti obcí ležících západně nedaleko od Hradce Králové (Dobřenice, Káranice, Lhota pod Libčany, Obědovice a Praskačka). Autorem odborných podnětů je M. Říha.
  • prosazovaní návrhu Zelené západní clony a zeleného prstenec kolem Hradce Králové, komunikace s novým vedením města

Nejviditelnější změna týkající se našeho pobočkového spolku je vylepšený webový koutek s názvem „Východočeská pobočka STUŽ“ na internetových stránkách STUŽ, a to díky přičinění Ing. Jiřího Dlouhého.

Další nepřehlédnutelnou změnou představujezastoupení naší pobočky v předsednictvu STUŽ, paní RNDr. Annou Poláškovou. Za připomenutí stoji, že, mimo jiné, zorganizovala a moderovala besídku „Stav povrchových vod v ČR – sinice a jiné problémy“ a následně zformulovala Stanovisko předsednictva STUŽ č. 127 ke stavu povrchových vod v ČR, kde se upozorňuje na stav, jež představuje významnou hrozbu pro lidské zdraví, biodiverzitu vodních ekosystémů a funkce krajiny.

Východočeská pobočka STUŽ čítající nyní 24 členů realizovala v loňském roce 12. ročník projektu ekologicko-výukových přednášek na školách. Projekt byl po řadu let financován Nadačním fondem Veolia, ale jeho letošní zajištění je zatím otevřené. Nicméně konečná bilance tohoto posledního ročníků představuje 25 přednášek a 563 oslovených žáků a studentů. Letos dochází k rozšíření přednášek i na půdu hradecké městské knihovny, tedy s určením pro veřejnost.

Značná část naší činnosti je věnována osvětě v ochraně přírody, ale i vlastní praktické péči v rámci ochranářských brigád. Hlavně sem však řadíme naše přírodovědné exkurze vedené odborníky z Muzea východních Čech a České společnosti ornitologické. Cílem těchto exkurzí jsou přírodně zajímavé lokality jednak městské přírody v Hradci Králové, dále pak lokality v cyklisticky dostupné vzdálenosti a v rámci regionu vyrážíme na jednodenní expedici. V červnu minulého roku došlo na nyní již celostátně známou lokalitu, místo s plánovanou přehradou Pěčín na řece Zdobnici. Motto znělo: Příroda nebo přehrada? Dobrodružné výpravy se účastnil i poradce premiéra vlády ČR.

Východočeská regionální pobočka STUŽ si loni připomenula dvacáté výročí své existence. U jejího zrodu stáli profesor Vladimír Srb a Ing. Josef Vavroušek. Ve své činnosti navázala v roce 2014 na svoje předešlé, tedy tradiční periodické aktivity. Ty doplnila dalšími podniky.

Činnost východočeské pobočky se soustředila v roce 1999 především na lokální otázky a akce místního rozsahu a dosahu. Navázali jsme spolupráci s novým vedením hradecké radnice. Nový a velký prostor se otevřel v loňském roce na poli kooperace neziskových organizací Hradecka. Aktivně jsme přispěli k vytvoření a fungování Královéhradecké kolice neziskových organizací. Vůči státní správě a samosprávě se již vymezujeme jako relativně kompaktní blok připravený hájit své zájmy a pořádat společné akce. První z nich, premiérou ve vzájemné spolupráci, byla listopadová kampaň ke Dni bez aut, kterou STUŽka jako hlavní organizátor pořádala v součinnosti s brněnskou pobočkou Dětí Země. Podrobnosti o tom jste si mohli přečíst v minulém čísle Zpravodaje spolu s přáním, aby naše Společnost letošní kampaň Den bez aut masivně podpořila a dle možností se do ní i přímo zapojila.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License