Východočeská pobočka STUŽ

Za udržitelné Česko na místní úrovni

Naše východočeská pobočka završila úspěšně projekt Udržitelná Evropa pro všechny. V rámci tohoto projektu vydala rozsáhlou publikaci Za udržitelné Česko na místní úrovni. Více o celém projektu se můžete dozvědět na webových stránkách tohoto projektu.

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Thorpe Green - geograph.org.uk - 1495215

Ekologicky šetrné formy dopravy považujeme za důležitý příspěvek do procesu směřování k udržitelnosti rozvoji lidské společnosti. A to jednak proto, že zmiňované úsilí naráží v této oblasti na nemalé překážky tvořené z velké části převažujícím životním stylem a vyznávanými konzumními hodnotami, tak i proto, že negativní vliv současné dopravy zasahuje každého z nás. Vzpomeňme zde především zdravotní a bezpečnostní rizika, poškozování přírody, fragmentaci krajiny, ale také devastující vliv na charakter lidských sídel v jejich přizpůsobování se fenoménu rozpínavého automobilismu. Z globálního pohledu připomeňme plýtvání neobnovitelnými zdroji jako je ropa a přispívání k oteplování planety v podobě produkce CO2.

Podporu šetrné a udržitelné dopravě, tedy dopravě pěší, cyklistické a hromadné, vyjadřujeme na komunální úrovni ať již jejím prosazováním v strategických dokumentech, tak při řešení nejrůznějších konkrétních dopravních situací, kterých se účastníme. Hlásíme se i k minulé organizaci osvětových Dnů bez aut ve městě pod Bílou věží, a to ve spolupráci s kolegy z Dětí Země.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License