dlouhaJednotlivé prezetace, tak, jak byly předneseny na besedě "Je vzdělávání pro UR v Českých podmínkách udržitelné" dne 7. 6. 2011: